Nieuws

november 2019

Kosten van stages in het ziekenhuis

Op 23 oktober stuurde minister Bruno Bruins het onderzoeksrapport ‘Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuizen’ naar de Tweede Kamer.

Uit het rapport blijkt dat de kosten voor het ziekenhuis van verpleegkundestages voor de mbo-beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en hbo-duaal rond de € 17.000 per student per jaar bedragen. De kosten van stages voor mbo-beroepsopleidende leerweg (bol) zijn veel lager: rond de € 1.000 per student per jaar. Het opleiden van hbo-voltijdstudenten levert de ziekenhuizen zelfs een kleine plus op (rond de € 500 à € 1.000 per student per jaar). Het grote verschil zit in de stagevergoeding voor hbo-voltijdstudenten en bol-studenten (mbo), die veel lager is dan het salaris dat aan de bbl’ers en duale studenten wordt betaald.

Meer informatie over:

het onderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.