Nieuws

november 2019

Verpleegkundige (vervolg)opleidingen ook voor de VVT

Van oudsher zijn de verpleegkundige (vervolg)opleidingen opgericht voor de ziekenhuizen, maar ze worden nu ook steeds relevanter voor de VVT.

Deze opleidingen worden momenteel opnieuw ingericht. De inhoud wordt meer flexibel en werkplekgericht neergezet. Ook wordt opnieuw gekeken naar de toegankelijkheid en de organisatie van de opleidingen. Ze moeten beter toegankelijk worden voor de VVT, omdat in de ketenzorg meer gespecialiseerde of medische zorg in de thuissituatie wordt gegeven. Het College Zorg Opleidingen (CZO) verzorgt de verpleegkundige (vervolg)opleidingen in Nederland.

Makkelijker doorstromen
CZO Flex Level werkt aan vernieuwde (vervolg-)opleidingen voor verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Deze moeten verpleegkundigen en medisch ondersteuners ook meer carrièremogelijkheden gaan bieden, omdat zorgprofessionals straks makkelijker kunnen in- en doorstromen.

Lees ook in O&G

Twee vernieuwde opleidingen

Meer informatie over:

het toegankelijk maken van de opleidingen voor de VVT
het vernieuwen van de verpleegkundige vervolgopleidingen


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.