Nieuws

oktober 2019

Onderzoek naar gunstbetoon

De dienstverleningsovereenkomsten tussen zorgprofessionals en leveranciers van medische hulpmiddelen moeten transparanter worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar gunstbetoon.

Sinds 1 januari 2018 is er wetgeving over gunstbetoon bij medische hulpmiddelen. Voor geneesmiddelen bestaat dit al langer. Verboden gunstbetoon gaat over het aanbieden van geld, diensten of goederen met het kennelijke doel de verkoop van een medisch hulpmiddel te bevorderen. Een leverancier van medische hulpmiddelen mag geen gunstbetoon geven en een zorgprofessional mag het niet aanvaarden en er ook niet om vragen.

Onderzoeksresultaten
In een onderzoek naar gunstbetoon bij medische hulpmiddelen zag de inspectie dat er weliswaar altijd een dienstverleningsovereenkomst is opgemaakt, maar dat die meestal te weinig inzicht geeft in de geleverde dienst en vergoeding. Onderdelen zoals het uurtarief, de omvang van de opdracht en het te bereiken resultaat waren vaak nog niet goed beschreven. Dat maakt dat het niet inzichtelijk is welke tegenprestatie er tegenover de dienstverlening staat.

Ook verpleegkundigen
In het onderzoek van de IGJ werden vijftig dienstverleningsrelaties tussen leveranciers en zorgprofessionals (onder wie verpleegkundigen) onder de loep genomen. De zorgprofessionals ontvingen een gemiddelde vergoeding van 1016 euro voor de dienst die zij leverden (bijvoorbeeld een training of een voordracht) tijdens een bijeenkomst van een leverancier.

Meer informatie over:

het onderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.