Nieuws

september 2019

Patiënten betrekken bij onderzoek

Waar begin je, als je met patiënten of cliënten wilt samenwerken in je onderzoek? Hoe betrek je hen op een zinvolle manier? Hoe vind je de juiste ervaringsdeskundigen? De Kickstarter geeft antwoorden op dergelijke vragen.

Patiëntenparticipatie is zinvol in alle soorten onderzoek en in alle fases. Van fundamenteel onderzoek tot klinisch of toegepast. En van het bepalen van een onderzoeksagenda en het schrijven van een voorstel, tot het uitvoeren en afronden van een onderzoek. De Kickstarter is speciaal voor onderzoekers gemaakt en biedt informatie en advies en dossiers over relevante thema’s die onderzoekers zelf hebben aangedragen.

Bredere website
De Kickstarter is een onderdeel van een bredere website over patiëntenparticipatie: participatiekompas.nl.

Ook in het onderwijs
Niet alleen in het onderzoek, ook in het onderwijs wordt de waarde ingezien van het betrekken van patiënten, cliënten en ervaringsdeskundigen.

Lees ook in O&G

Zet ervaringsdeskundigheid in bij het zorgonderwijs

Meer informatie over:

de Kickstarter

de Kickstarter op het Participatiekompas


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.