Nieuws

september 2019

Ziekteverzuim in hbo gestegen

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in het hbo over 2018 bedraagt 4,75 procent en vertoont hiermee een stijging ten opzichte van het jaar ervoor (2017: 4,35 procent).

Voor het derde achtereenvolgende jaar stijgt het gemiddelde verzuim, zo meldt Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo.

Uitsplitsing
Het verzuimpercentage onder vrouwelijke medewerkers in het hbo ligt over het jaar 2018 1,6 procent hoger dan onder mannen (5,3 procent versus 3,7 procent). Het ziekteverzuimpercentage bij ondersteunend personeel is 5,7 procent en daarmee 1,3 procent hoger dan bij onderwijsgevend personeel (4,4 procent). Als het verzuimpercentage wordt uitgesplitst naar leeftijdscategorieën, is te zien dat het gemiddelde ziekteverzuimpercentage toeneemt met de leeftijd: bij 55-plussers ligt dit het hoogste.

Meer informatie over:

verzuim in het hbo


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.