Nieuws

juli 2019

Kwaliteitsagenda geriatrische revalidatiezorg

ActiZ en Verenso gaan samen een kwaliteitsagenda ontwikkelen voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Door de dubbele vergrijzing stijgt de komende jaren de vraag naar GRZ. Het doel van opname in een GRZ-instelling is patiënten te helpen in hun herstel en te laten terugkeren naar de thuissituatie. Hiermee levert GRZ een bijdrage aan het langer thuis laten wonen van ouderen met goede kwaliteit van leven.

Niet zo gestroomlijnd
De inhoudelijke beschrijvingen van deze zorgvorm zijn op landelijk niveau echter nog niet voldoende gestroomlijnd, zo blijkt uit onderzoek van Q Consult Zorg in opdracht van VWS. Zorgaanbieders gebruiken verschillende termen om beschrijvingen van goede zorg aan te duiden en werken onvoldoende samen. Ook wordt verwacht dat meer ouderen in aanmerking komen voor ambulante GRZ dan er nu geleverd wordt.

Nieuwe impuls
Zorgaanbieders en specialisten ouderengeneeskunde stellen in een gezamenlijke reactie dat het onderzoek aantoont dat het van belang is dat er een nieuwe impuls wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling van de GRZ. ActiZ en Verenso gaan daarom een kwaliteitsagenda opstellen.

Meer informatie over:

de plannen voor een kwaliteitsagenda van Actiz en Verenso
het onderzoek van QConsult


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.