Nieuws

juli 2019

Nieuwe training voor welzijnsassistenten

Dit jaar starten in samenwerking met ROC Friese Poort ruim honderd medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) met een training tot welzijnsassistent.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde voor de komende jaren extra middelen beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Van dit kwaliteitsbudget moet minimaal 85 procent gebruikt worden voor de inzet van extra zorgpersoneel. Dat wordt nu door ZONL benut voor de welzijnsassistenten, een nieuwe functie.

Klavergesprek
Er zijn 74 kandidaten aangenomen, waarvan er 19 intern gesolliciteerd hebben. De eerste twee groepen zijn begonnen met de speciale training in samenwerking met ROC Friese Poort. Rode draad is de persoonsgerichte zorg en de eigen regie van de bewoners. Het klavergesprek speelt hierbij een grote rol. Dit is een door Zorggroep Oude en Nieuwe Land ontwikkelde laagdrempelige methode om het levensverhaal van de bewoners te laten vertellen. Wat vindt de bewoner zelf belangrijk? Wat zijn de wensen en behoeften van de bewoner? Deze nieuwe gespreksmethode zorgt ervoor dat persoonsgerichte zorg beter te realiseren is, doordat medewerkers de bewoners nog beter leren kennen. De welzijnsassistent zal samen met het team de vertaalslag maken van het gesprek naar de praktijk.

Meer informatie over:

de training voor welzijnsassistenten


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.