Nieuws

juli 2019

Overgangsregeling verpleegkundigen vastgesteld

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een overgangsregeling voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden.

Dit is een nieuw op te nemen beroep in het BIG-register. De regeling is bedoeld voor verpleegkundigen die zich straks als regieverpleegkundige willen registreren, maar daarvoor nog niet over alle benodigde kwalificaties beschikken. Bruins werkt de overgangsregeling nu uit in een wetsvoorstel. Dit zorgt ervoor dat verpleegkundigen beter kunnen worden ingezet op de taken waarin ze deskundig zijn, en waarvoor ze zijn opgeleid.

Overgangsregeling
Hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. De overgangsregeling gaat gelden voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich willen laten herregistreren als regieverpleegkundige, dienen zij succesvol een toets af te ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing te volgen (mbo/inservice-opgeleiden).

Vijf jaar de tijd
Verpleegkundigen die onder de overgangsregeling vallen en geregistreerd willen worden als regieverpleegkundige kunnen zich direct registreren in het BIG-register. Vervolgens krijgen zij vijf jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Reactie V&VN
V&VN heeft nog wel wat zorgen over de overgangsregeling en gaat daarom een aantal punten opnieuw aankaarten in Den Haag.

Lees ook in O&G

Wat gaan we nu eigenlijk regelen? In gesprek met Petrie Roodbol

Meer informatie over:

de overgangsregeling
de bezwaren van V&VN


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.