Nieuws

september 2019

Bestuur V&VN afgetreden

Het bestuur van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen V&VN is afgetreden, vanwege de onrust die is ontstaan rondom het wetsvoorstel Big-II.

Het plan was om een nieuw beroep op te nemen in het BIG-register: regieverpleegkundige. Hbo-verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, zouden zich direct als regieverpleegkundige kunnen laten registreren in het BIG-register. Daarnaast zou er een overgangsregeling komen voor hbo-verpleegkundigen die vóór 2012 hun diploma haalden en voor mbo-/inservice-opgeleiden met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau. Wanneer zij zich wilden herregistreren als regieverpleegkundige, zouden ze succesvol een toets af moeten ronden (hbo-opgeleiden) of enige aanvullende scholing moeten volgen (mbo-/inservice-opgeleiden). 

Onrust
Over de overgangsregeling voor verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige wilden registreren, maar daarvoor nog niet over alle benodigde kwalificaties beschikten, ontstond zoveel onrust, dat het bestuur besloot af te treden. Het bestuur geeft toe dat de achterban onvoldoende de kans kreeg om een mening te geven. 'Dat spijt ons enorm en daar nemen we nu onze verantwoordelijkheid voor', aldus aftredend voorzitter Henk Bakker.

Verkenner
Minister Bruins had al een 'verkenner' aangesteld: Alexander Rinnooy Kan. Deze zou in gesprek moeten gaan met de beroepsgroep om te onderzoeken wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Lees ook in O&G

Wat gaan we nu eigenlijk regelen? In gesprek met Petrie Roodbol

Meer informatie over:

het aftreden van het V&VN-bestuur
de overgangsregeling
de verklaring van het opgestapte bestuur
het aanstellen van een 'verkenner'


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.