Nieuws

juni 2019

Grenzen aan een leven lang leren

Ondanks de vele inspanningen om een leven lang leren te bevorderen, neemt deelname aan opleidingen, cursussen en trainingen de laatste jaren niet of nauwelijks toe.

De onderliggende redenen blijken divers. Dit wordt duidelijk uit het SCP-rapport Grenzen aan een leven lang leren. Veel werkenden hebben geen duidelijk beeld van de veranderingen op de middellange termijn in hun werk en de betekenis daarvan voor hun eigen competenties. Zij missen hierdoor een gevoel van urgentie om te blijven leren. Vaak besluiten werkenden pas om zich verder te scholen wanneer zij concreet uitzicht hebben op ander werk of wanneer zij de overstap naar een andere baan al hebben gemaakt.

Belemmeringen
Tegelijkertijd ervaart ongeveer een kwart van de volwassenen diverse belemmeringen om aan scholing deel te nemen, zoals familie- of gezinsverplichtingen, werkverplichtingen, persoonlijke omstandigheden, kosten of gebrek aan ondersteuning vanuit de werkgever.

Bijscholing
Ten slotte maakt het onderzoek duidelijk dat veel scholing vooral betrekking heeft op bijscholing. Daardoor treedt concentratie van een beperkte set bestaande vaardigheden op, in plaats van de benodigde verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden.

Lees ook in O&G

Continue professionele ontwikkeling: missie of professie?

Meer informatie over:

het onderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.