Nieuws

juni 2019

Meer - grijze - verpleegkundigen

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Bijna een kwart van de verpleegkundigen is 55-plus.

Eind 2017 werkten ruim 186 duizend geregistreerde verpleegkundigen in een beroep binnen of buiten de zorg. Dat zijn er ruim 12 duizend meer dan in 2014. Vooral in instellingen voor verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal verpleegkundigen toe, met ongeveer 7,7 duizend. De ziekenhuizen kenden een groei van 3 duizend verpleegkundigen. Bij de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg nam hun aantal juist af. Buiten de zorg nam het aantal verpleegkundigen met bijna 21 procent toe. Zowel in het mbo als in het hbo studeerden de laatste jaren meer verpleegkundigen af.

Toenemende vergrijzing
Zo’n 48 duizend verpleegkundigen, ruim 1 op de 4, zijn 55 jaar of ouder. Dat zijn bijna 10 duizend werkzame 55-plussers meer dan in 2014. De ggz en gehandicaptenzorg zijn het meest vergrijsd: 1 op de 3 verpleegkundigen in deze instellingen was in 2017 ouder dan 55 jaar. Van de mannelijke verpleegkundigen is bijna 40 procent 55 jaar of ouder, van de vrouwen 24 procent.

Meer informatie over:

de cijfers van het CBS


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.