Nieuws

juni 2019

Verwachte personeelstekort minder groot

De gezamenlijke aanpak van kabinet, werkgevers en het onderwijs om het personeelstekort in de zorg terug te dringen, lijkt aan te slaan. Het verwachte tekort aan medewerkers neemt af.

Het verwachte tekort is teruggelopen naar 80.000 en mogelijk zelfs naar 55.000 medewerkers in 2022. De werkgelegenheid steeg in 2018 harder dan verwacht en het aantal zij-instromers en herintreders nam toe. Ook is er sprake van een verdere stijging van instroom in het zorgonderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ambitieus programma
Vorig jaar werd er nog uitgegaan van een tekort van 100.000 tot 125.000 mensen in 2022. Reden voor het kabinet om te starten met een ambitieus programma om het dreigende personeelstekort te lijf te gaan. Die regionale aanpak blijkt nu ruim een jaar later vruchten af te werpen.

Meer aandacht voor scholing
Belangrijk is wel om de zittende medewerkers te behouden. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat het ziekteverzuim in het derde kwartaal van 2018 ten opzichte van een jaar eerder is gestegen van 4,9 procent naar 5,1 procent. De uitstroom van medewerkers nam in diezelfde periode met 6 procent toe. De komende jaren zal de regionale aanpak daarom worden geïntensiveerd met extra aandacht voor scholing en goed werkgeverschap.

Meer informatie over:

het krimpende tekort


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.