Nieuws

mei 2019

Behoefte aan scholing over gezondheidsrisico's

Ruim twee derde van de verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners heeft behoefte aan extra scholing over de preventie van problematisch alcoholgebruik of overgewicht.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel onder deelnemers aan het Panel Verpleging & Verzorging. Uit het onderzoek komt naar voren dat een groot aantal van deze zorgprofessionals te maken heeft met cliënten die gezondheidsrisico’s lopen vanwege roken, overgewicht of problematisch alcoholgebruik. Van de zorgverleners geeft 80-90 procent aan dat zij deze gezondheidsrisico’s signaleren en dat ze de cliënten advies geven en ondersteunen om gezonder te gaan leven. De meerderheid acht zich ook competent om cliënten te stimuleren gezonder te leven. Tegelijkertijd geeft ruim twee derde daarnaast aan behoefte te hebben aan extra scholing, vooral als het gaat om problematisch alcoholgebruik of overgewicht.

Betere samenwerking
De zorgverleners geven eveneens aan geholpen te zijn met betere samenwerkingsafspraken tussen de verschillende professionals en betere verwijsmogelijkheden. Ook is er behoefte aan hulpmiddelen voor het geven van adviezen, bijvoorbeeld richtlijnen en folders.

Meer informatie over:
het onderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.