Nieuws

mei 2019

Zorgorganisaties starten onderzoek naar uitstroom

Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers.

Dit doorlopende onderzoek moet meer inzicht geven in de ongewenste uitstroom van medewerkers en zo bijdragen aan het oplossen van personeelstekorten in zorg en welzijn.

Medewerkers behouden
Behoud van zorgprofessionals voor de organisatie en de sector heeft volop de aandacht. Naast het verhogen van de instroom, is zorgen voor behoud noodzakelijk om de nijpende personeelstekorten in de sector aan te pakken. Het ontbreekt organisaties vaak nog aan structureel verzamelde informatie met betrekking tot uitstroom. Om die reden zijn dertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn (verenigd in RegioPlus) een landelijk en doorlopend uitstroomonderzoek gestart.

Van elkaar leren
Vanaf april 2019 benaderen de deelnemende organisaties elke vertrekkende medewerker met dezelfde set vragen over vertrekredenen en bestemming. Oud-medewerkers kunnen er ook hun tips en opmerkingen kwijt. Onderzoeksbureau Presearch voert het uitstroomonderzoek uit. Omdat de data gebundeld worden, kan er straks op organisatieniveau, regionaal en landelijk niveau vergeleken worden. Organisaties kunnen op onderbouwde data anticiperen en van elkaars ervaringen leren.

Lees ook in O&G

Uitval van verpleegkundigen. De rol van informele feedback en zelfredzaamheid

Meer informatie over:
het uitstroomonderzoek


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

De cover van het O&g

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.