Nieuws

mei 2019

Start wetenschappelijke tafel wijkverpleging

Het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV) heeft de Wetenschappelijke Tafel Wijkverpleging (WTW) gelanceerd.

Dit onderzoeksnetwerk van onderzoekers en zorgprofessionals gaat praktijkgericht onderzoek stimuleren en laten aansluiten bij de snelle professionalisering van het vakgebied wijkverpleging. 

Kerngroep
De wijkverpleegkundige is de spil in deze zorg en er wordt steeds meer van teams wijkverpleging verwacht. Als het gaat om de organisatie van zorg bijvoorbeeld, maar ook qua opleiding en kennis. Maar het weinig weinige wetenschappelijke onderzoek is versnipperd en wordt in de praktijk maar mondjesmaat toegepast. De WTW moet dit gaan veranderen. In de kerngroep zitten namens het WCV Sandra Zwakhalen (Universiteit Maastricht) en Bianca Buurman (Amsterdam UMC en HvA). Nienke Bleijenberg (Hogeschool Utrecht) is vanaf het begin betrokken geweest. Verder hebben zich vijftig lectoren, practoren, promovendi en andere verplegingswetenschappers met een wijkverpleegkundige achtergrond aangemeld.

Kennisagenda
De WTW gaat de komende tijd aan de slag met de uitwerking van de Kennisagenda Wijkverpleging. Die agenda is breed: van preventie, vroeg-signalering en klinisch redeneren-indiceren tot multimorbiditeit, optimale teamsamenstelling en leiderschap. Eén van de onderwerpen die met de grootste spoed worden opgepakt is een onderzoek naar indicatiestelling, omdat de indicaties van wijkverpleegkundigen soms sterk uiteen lopen.

Meer informatie over:
de WTW

de Kennisagenda Wijkverpleging


Word lid van de nieuwsbrief »

« Terug naar het overzicht

Ontvangt u het tijdschrift nog niet?
wordt nu abonnee! Onderwijs en gezondheidszorg verschijnt 7 keer per jaar. Abonnees hebben ook online toegang tot OenG en het archief.