Overzicht

Emotionele belasting in coronatijd

  • 26 januari 2021

Docent verpleegkunde en senior-onderzoeker Cindy de Bot (Avans Hogeschool) en verpleegkundig onderzoeker Annemarie de Vos (Amphia Ziekenhuis) onderzochten hoe drie simpele vragen kunnen helpen de emotionele belasting van zorgverleners en studenten in coronatijd te verminderen.

Tijdens de eerste coronagolf hadden veel zorgverleners en studenten verpleegkundie die stage liepen het zowel fysiek als mentaal zwaar. De Bot en de Vos deden literatuuronderzoek naar emotionele belasting bij zorgpersoneel en ontdekten dat er drie vragen zijn die leidinggevenden en collega’s kunnen stellen om elkaar in de gaten te houden. Welke gebeurtenissen van vandaag zijn je bijgebleven? Hoe voel je je, lichamelijk en mentaal? Heb je genoeg steun?

Focusgroepen
Vervolgens onderzochten zij of verpleegkundigen en studenten echt wat aan deze vragen hebben. Ze stelden twee focusgroepen samen: een met studenten en een met verpleegkundigen. Die gingen met elkaar in gesprek gaan over hun ervaringen tijdens de eerste coronagolf en ze moesten aangeven of de 3-vragen-methode zou hebben geholpen. Uit dat onderzoek bleek dat zowel verpleegkundigen als studenten baat gehad zouden kunnen hebben bij deze vragen.

Kennisproducten
Om deze resultaten te delen, ontwikkelden de onderzoekers vijf kennisproducten, waaronder een publiekssamenvatting, een interactieve PDF en een factsheet.

Meer informatie over:

het onderzoek