Overzicht

Vernieuwde examinering herregistratie

  • 9 april 2021

Er is een vernieuwd examenprogramma voor verpleegkundigen die niet aan de vijfjaarlijkse werkervaringseis voldoen om geregistreerd te blijven in het BIG-register.

Het herziene kennisexamen sluit aan bij de actualiteit van het beroep. Er zijn twee nieuwe onderdelen: het praktijkexamen ‘Verpleegkundige vaardigheden’ en het examengesprek ‘Klinisch redeneren’. ‘Wij krijgen terug dat examenkandidaten klinisch redeneren het leukste onderdeel vinden van de nieuwe examinering’, zegt verpleegkundige en examinator Linda Oskam.

Controleren en aanmelden
Op herregistratiewetbig.nl kun je als verpleegkundige controleren of je voldoet aan de werkervaringseis. Zo niet, dan kun je je via deze website aanmelden voor een examen. De kosten voor de examinering zijn verlaagd naar € 395. Als examenkandidaat bepaal je zelf of je je met een scholing voorbereidt. Het scholingsaanbod is divers en te vinden op herregistratiewetbig.nl/onderwijsorganisaties.

Samenwerking
De vernieuwing van de scholing en examinering is het resultaat van een samenwerking tussen V&VN, de MBO Raad, de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).Meer informatie over:

het vernieuwde examen