Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Adviezen over zorgstages

Hoe zorg je voor structureel meer mbo- en hbo-stageplaatsen van hogere kwaliteit in het medische domein? In opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) deden ECBO en ResearchNed daar onderzoek naar.

Welslagen krijgt vervolg bij Laurens

De gemeente Rotterdam, Calibris Advies en zorgorganisatie Laurens gaan door met het project WelSlagen.

Nieuwe CNO: Evelyn Finnema

Prof. dr. Evelyn Finnema is benoemd als nieuwe Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hoe zet je zelfmanagement op de kaart in verpleegkundeopleidingen?

In de verpleegkundeopleidingen krijgen studenten weinig handvatten aangereikt om te leren omgaan met mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Onderzoeker Janet Been-Dahmen wil daar verandering in brengen.

SER adviseert: verbeter ontwikkelingsmogelijkheden

‘Verbeter de mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en loopbaanperspectief en maak hiervoor geoormerkt geld vrij.’ Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) minister Tamara van Ark.

Hogescholen willen extra opleidingsplaatsen zorg

Er moeten op hogescholen 120 extra opleidingsplaatsen komen voor werk-leer-trajecten voor specialistisch verpleegkundigen. Deze extra opleidingsplaatsen zijn nodig om de grote werkdruk in de zorg op korte termijn te verminderen.

RIF-subsidie voor Vitaliteitscampus

Het Alfa-college krijgt anderhalf miljoen euro voor het programma ‘Vitaliteitscampus’. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de subsidieaanvraag uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo toegekend.

Brabants project voor zij-instromers

In Brabant begeleidt het project 'Lefgozers' zij-instromers bij een overstap naar de ouderenzorg. Regionale zorgorganisaties, zorgkantoren en het onderwijs werken hierin samen.

Actieprogramma behoud zorgpersoneel

Avans Hogeschool en 24 Brabantse zorgorganisaties en -opleiders slaan de handen ineen met een actieprogramma voor behoud van het zorgpersoneel.

Nieuw Praktijkleercentrum ROC Nijmegen

Onlangs werd het nieuwe Praktijkleercentrum Zorg en Welzijn van ROC Nijmegen officieel geopend door wethouder Grete Visser.