Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Nieuwe praktijkroute voor Nijmeegse studenten Verpleegkunde (mbo)

ROC Nijmegen en het Maasziekenhuis geven samen vorm aan een nieuwe praktijkroute voor studenten Verpleegkunde.

Stagetekort neemt af, maar is in de zorg nog altijd fors

De cijfers van stage- en leerbaantekorten voor mbo-studenten laten sinds de hoogste piek eind januari (22.687) een continue daling zien. Het absolute aantal tekorten is nog altijd het hoogst in de sector 'Zorg, Welzijn en Sport'.

ROC van Amsterdam trekt in bij Slotervaart

Donderdag 17 juni opende het Slotervaart Gezondheidscentrum in het oude Slotervaartziekenhuis. Hier zal ook een aantal van de mbo-opleidingen van Zorg & Welzijn van het ROC van Amsterdam onderdak vinden.

Scholing in compressietechnieken wenselijk

Verpleegkundigen en verzorgenden passen vaak compressietechnieken toe, vooral in de wijkverpleging en intramurale ouderenzorg. Maar extra scholing over de verschillende technieken is nodig.

Interprofessionele robotsimulatie

De opleiding Verpleegkunde voltijd aan de HAN kent een nieuwe beroepstaak: interprofessionele robotsimulatie. Deze recente onderwijsinnovatie is het resultaat van een productieve samenwerking tussen de HAN en het Radboudumc.

Adviezen over zorgstages

Hoe zorg je voor structureel meer mbo- en hbo-stageplaatsen van hogere kwaliteit in het medische domein? In opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) deden ECBO en ResearchNed daar onderzoek naar.

Welslagen krijgt vervolg bij Laurens

De gemeente Rotterdam, Calibris Advies en zorgorganisatie Laurens gaan door met het project WelSlagen.

Nieuwe CNO: Evelyn Finnema

Prof. dr. Evelyn Finnema is benoemd als nieuwe Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Hoe zet je zelfmanagement op de kaart in verpleegkundeopleidingen?

In de verpleegkundeopleidingen krijgen studenten weinig handvatten aangereikt om te leren omgaan met mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Onderzoeker Janet Been-Dahmen wil daar verandering in brengen.

SER adviseert: verbeter ontwikkelingsmogelijkheden

‘Verbeter de mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en loopbaanperspectief en maak hiervoor geoormerkt geld vrij.’ Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) minister Tamara van Ark.