Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Onderwijsteam van het jaar

Uit 65 inzendingen is tot onderwijsteam van het jaar 2022 gekozen: het team Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) van het ROC van Amsterdam.

Zorgprofessionals willen individueel scholingsbudget

Driekwart van de verpleegkundigen en verzorgenden wil een individueel scholingsbudget. Op dit moment beschikt slechts een kwart hierover. Dit blijkt uit een peiling onder V&VN-leden waar 10.921 verpleegkundigen en verzorgenden aan mee hebben gedaan.

Leermethodieken voor meer autonomie

Zorgprofessionals (in opleiding) hebben in drie zorginnovatiecentra speciale leermethodieken uitgeprobeerd om de autonomie van hun cliënten in het verpleeghuis te verbeteren.

Video-interventie bij omgang met onbegrepen gedrag

Video-interventie Ouderenzorg (VIO) is onlangs her-erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’ door de erkenningscommissie ouderenzorg van Vilans.

Medisch hulpverlener in Wet BIG

Minister Ernst Kuipers stelt voor om de medisch hulpverlener op te nemen onder artikel 3 in de Wet BIG.

Intensievere samenwerking Alfa-college en ZINN

De komende vier jaar leidt het Alfa-college tussen de 100 en 150 medewerkers van ZINN Groningen op tot Helpende Plus.

Minder aanmeldingen zorgopleidingen (hbo)

Het lijkt erop dat het aantal nieuwe aanmeldingen in het hbo duidelijk lager ligt dan voorgaande jaren. Dit geldt ook voor de opleidingen gezondheidszorg.

Infographic voor docenten over zorgtechnologie

Hoe bereid je toekomstige zorgprofessionals voor op het gebruik van technologie? De nieuwe infographic ‘Technologie in je lessen, dat doe je zo’ helpt docenten in het mbo en hbo daarbij.

Bezorgde Belgische studenten

Onlangs publiceerde de NVKVV (een Belgische beroepsorganisatie voor verpleegkundigen) een open brief van studenten verpleegkunde op de website. De studenten maken zich zorgen over de toekomst van de bachelor verpleegkundigen.

Verpleegkundig innovator als spil

De verpleegkundig innovator kan ervoor zorgen dat vernieuwingen succesvol worden geïntroduceerd op de verpleegafdeling.