Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Hogescholen onderzoeken 'blended care' in de psychiatrie

Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie van NHL Stenden en het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van Windesheim hebben een kwalitatieve studie uitgevoerd naar de ervaringen met online hulpverlening.

Eerste studenten duale opleidingen Klinische zorg en Ouderenzorg afgestudeerd

Deze zomer ontvingen de eerste 42 afgestudeerden van de duale opleiding Klinische zorg én de eerste 9 afgestudeerden van de duale opleiding Ouderenzorg van Zuyd Hogeschool hun diploma.

Zes instellingen erkend voor de opleiding tot wondverpleegkundige

In de zomer zijn vier zorginstellingen en twee opleidingsinstituten door CZO erkend als opleider voor wondverpleegkundigen.

Tekort aan stageplaatsen en leerbanen

Mbo-scholen verwachten een tekort van 19.261 stages en leerbanen voor het schooljaar 2020-2021. De sectoren zorg en welzijn melden veel tekorten

Hoe kun je wearables inpassen in zorgsysteem?

Hoe zorg je ervoor dat zorginstellingen de techniek gebruiken die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld stress bij mensen met dementie te meten? Dat onderzoeken studenten en onderzoeker Manon Peters van Fontys Hogeschool.

Studenten in coronatijd

Studenten vinden dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis achteruit is gegaan.

Nieuwe directeur V&VN

Manon Vanderkaa (54) start op 1 oktober als directeur van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Nieuwe living labs

Vier Zuid-Hollandse hogescholen participeren in vier nieuwe living labs van Medical Delta.

Extra scholing nodig voor Covid19-verpleegkundigen

Om een volgende coronapiek te kunnen opvangen, is extra scholing van niet-IC-verpleegkundigen nodig.

Praten over seksualiteit lastig voor hbo-v-studenten

Met een patiënt praten over seksualiteit en intimiteit: is dat anno 2020 nog altijd een taboe onder verpleegkundestudenten? Hbo-v’er Aranka Lobbezoo (23) zocht het met haar studiegroep uit.