Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Brede Basisfase Zorgprofessional

Scalda start vanaf het studiejaar 2021-2022 met de 'Brede Basisfase Zorgprofessional'. Vanaf dan worden zorg- en welzijnsstudenten breder opgeleid.

Handreiking 'Omgaan met mensen met dementie'

Hoe ga je om met mensen met dementie? Een nieuwe handreiking geeft tips.

Routeplanner voor dilemma's in de zorg

Hoe herken je dilemma’s in de VVT en hoe ga je ermee om? Een routeplanner geeft verzorgenden en verpleegkundigen handvatten.

Mijlpalen voor hbo-v in Almere

De deeltijdopleiding verpleegkunde van Windesheim in Almere bestaat twee jaar. Onlangs kreeg de eerste studente al haar diploma, dankzij een flexibele en gepersonaliseerde studieroute.

Meer gespecialiseerde verpleegkundigen nodig

Het Capaciteitsorgaan adviseert in het 'Capaciteitsplan 2020-2023' om meer gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners op te leiden dan de afgelopen jaren. NFU en NVZ benadrukken de noodzaak van harde afspraken over opleiden.

Nieuwe handreiking voor indicatiestelling kindzorg

De V&VN-afdeling Kinderverpleegkunde en Kinderverpleegkunde.nl hebben begin december de Handreiking Indicatieproces Kindzorg gepubliceerd. Deze is een beroepsnorm én een hulpmiddel voor kinderverpleegkundigen.

Minicursus ‘Liefdevolle zorg’

Leyden Academy ontwikkelde de doe-cursus ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’. Deze ondersteunt zorgverleners en -organisaties bij de omslag naar meer persoonsgerichte zorg.

Nieuw: verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg

De verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg is op 1 januari 2021 een feit. Om hun titel te mogen behouden, zullen sommige van de huidige verpleegkundig specialisten aanvullende scholing moeten doen.

Applaus is niet genoeg

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) laat in het rapport ‘Applaus is niet genoeg’ zien wat er voor nodig is, opdat zorgverleners hun werk goed kunnen (blijven) doen.

Werkplekleren, ook nu

‘Werkplekleren moet ook tijdens de coronacrisis kunnen doorgaan.’ Dat stelt Karlijn Kwint, adviseur bij Vilans.