Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Europese samenwerking rondom basisvaardigheden

Onder de titel 'Older people: Improving health and social care' verscheen onlangs een boek over basisvaardigheden voor studenten zorg & welzijn die met ouderen gaan werken. Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen 26 universiteiten en hogescholen vanuit 25 Europese landen.

Jo Visser Award voor Mieke Hollander

Eind november 2018 werd tijdens het landelijke congres Een Nieuwe Generatie Ouderenzorg in het NBC te Nieuwegein de jaarlijkse Jo Visser award uitgereikt aan Mieke Hollander.

Kennisagenda Wijkverpleging

In december 2018 presenteerden de Hogeschool Utrecht, V&VN en het Wetenschappelijk College Verpleegkunde samen de Kennisagenda Wijkverpleging voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten aan het ministerie van VWS.

Nieuw: Nursing Science Nijmegen

In Nijmegen is een nieuw gezamenlijk platform opgericht voor het verbinden van de krachten op het gebied van verpleegkundig onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg: Nursing Science Nijmegen.

Capaciteitsorgaan stelt: meer opleidingsplaatsen gespecialiseerd verpleegkundigen nodig

Het aantal opleidingsplaatsen voor gespecialiseerd verpleegkundigen moet fors omhoog om aan de huidige en toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen.

Infographic beroepsprofielen

Omdat nog niet alle collega’s heel goed op de hoogte zijn van de nieuwe beroepsprofielen, maakte NU’91 een infographic.

Dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Op 10 september vond de kick-offbijeenkomst plaats van het programma ‘Samen kom je verder’. Het programma werkt de komende drie jaar aan het verbeteren van de dementiezorg aan mensen met een verstandelijk beperking.

Winst én hoog verzuim en verloop

De winst van Nederlandse zorgaanbieders steeg in 2017 van 1 naar 1,8 procent. Tegelijkertijd is het personeelsverloop en het verzuim in de zorg in vijf jaar niet zo hoog geweest.

SBB en Laurens ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Zorgorganisatie Laurens en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) willen samen de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk verbeteren.

Cultuursensitieve palliatieve zorg

Binnen het project ‘In gesprek over leven en dood’ zijn en worden materialen ontwikkeld voor opleiders in het zorgonderwijs (mbo, hbo en wo).