Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Praatkaarten ontwikkelen

Pharos stelt een methodiek voor het ontwerpen van praatkaarten beschikbaar.

Pleidooi Bianca Buurman voor geld extra opleiden

Chief Nursing Officer Bianca Buurman pleit in een advies aan minister Hugo de Jonge van VWS voor meer geld voor het opleiden en behouden van verplegend personeel.

Psychische problemen van studenten herkennen

Hoe onderken je psychische problemen bij studenten in het hoger onderwijs vroegtijdig? Dat was de vraag in het onderzoek naar ‘Caring Universities’.

Publicatie over praktijkgericht onderzoek

Regieorgaan SIA komt met een nieuwe publicatie over praktijkgericht onderzoek én 17 inspirerende voorbeelden, onder meer uit het zorgonderwijs.

Windesheim gestart met minor over Corona

Meer dan veertig studenten van vijftien verschillende opleidingen volgen sinds 21 april de nieuwe minor ‘Solidariteit in tijden van sociale afstand’, opgezet door Windesheims lectoraat GGZ en Samenleving. De minor belicht Corona vanuit de actualiteit en diverse onderzoeksperspectieven.

Grotere kans op ondervoeding door coronacrisis

Ouderen hebben een grotere kans op ondervoeding door de coronacrisis. En ondervoeding vergroot weer de kans om Covid-19 op te lopen.

Noodgedwongen aan de slag met eHealth

De coronacrisis noopt zorgprofessionals aan de slag te gaan met eHealth. Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de Zorg bij Hogeschool Windesheim, hoopt dat er na de crisis van deze situatie geleerd kan worden.

Zorgstandaard Dementie herzien

De afgelopen twee jaar is de Zorgstandaard Dementie herzien.

Kennisdeling over palliatieve zorg

ZonMw en de coöperatie Palliatieve zorg Nederland (PZNL) werken samen aan het toegankelijk maken van de resultaten uit het ZonMw-programma 'Palliantie. Meer dan zorg', zodat de uitkomsten hun weg kunnen vinden naar onder meer het onderwijs.

Impact coronacrisis op zorgstudenten en -docenten

Natuurlijk heeft de coronacrisis veel invloed op studenten én docenten zorg en welzijn. Op de website van ROC Midden Nederland vertellen ze hier zelf meer over.