Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Zorgtechnologie opschalen?

De inzet van maatschappelijke Business Cases (mBC) kan helpen bij de opschaling en structurele financiering van technologie in de zorg.

Kwaliteitsstandaard Psychosociale Zorg

Een op de drie patiënten met een (chronische) somatische ziekte krijgt last van psychosociale problemen, zoals depressie en angst. Zorgverleners hebben hier niet altijd aandacht voor. Een nieuwe kwaliteitsstandaard moet houvast gaan bieden.

Compensatieregeling Bachelor Medische Hulpverlening

Hogeschool Utrecht heeft de aanmeldingsprocedure geopend van haar compensatieregeling voor studenten Bachelor Medische Hulpverlening (BMH).

Koploperbijeenkomst

Op 23 oktober verwelkomde Geert Jan Buisman van het ministerie van VWS elf vooruitstrevende arbeidsmarktinitiatieven bij het Koplopernetwerk (onderdeel van het Actie Leer Netwerk), tijdens een bijeenkomst in Tilburg.

Kosten van stages in het ziekenhuis

Op 23 oktober stuurde minister Bruno Bruins het onderzoeksrapport ‘Kosten en opbrengsten van stageplaatsen in ziekenhuizen’ naar de Tweede Kamer.

Verpleegkundige (vervolg)opleidingen ook voor de VVT

Van oudsher zijn de verpleegkundige (vervolg)opleidingen opgericht voor de ziekenhuizen, maar ze worden nu ook steeds relevanter voor de VVT.

Start praktijkroutes regio Raalte

Twaalf zorginstellingen in de regio rondom Raalte zijn, samen met Stichting Zozijn Zorg en met Landstede MBO Raalte, gestart met praktijkleerroutes.

Onderzoek naar gunstbetoon

De dienstverleningsovereenkomsten tussen zorgprofessionals en leveranciers van medische hulpmiddelen moeten transparanter worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar gunstbetoon.

Functiedifferentiatie niet in wet

Er komt geen wet die beroepsdifferentiatie landelijk regelt. Dit heeft minister Bruins van VWS bekend gemaakt in reactie op de verkenning van Alexander Rinnooy Kan.

Investeren in startende docenten

De sectorraden voor het onderwijs vragen het kabinet te investeren in minder uitval en behoud van startende leraren door een impuls te geven aan ‘samen opleiden’ en opleidingsscholen.