Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Aanmelden Lustrum Verpleegkunde 2018

Graag nodigen we je uit voor de viering van het 9e lustrum van de bachelor verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht op 27 september. De opleiding bestaat 45 jaar en hoe leuk is het om elkaar weer te ontmoeten en samen een feestje te vieren?

Structurele gelden voor kennisontwikkeling ouderenzorg

Het ministerie van VWS heeft besloten om de zes Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) structurele financiering te verlenen.

Extra gelden ggz-opleidingen verdeeld

De extra gelden uit het ggz-akkoord zijn verdeeld. Er komt onder meer een investering van 20 miljoen euro voor extra opleidingen in 2019.

Psychische problemen in de wijk

Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners willen meer professionals in de wijk die deskundig zijn in het signaleren en ondersteunen van mensen met complexe psychische problemen.

Kan robotbaby tienerzwangerschappen voorkomen?

Verpleegkundestudente Vanesse Vael uit Rumbeke (België) onderzoekt of de robotbaby ‘Noor’ kan helpen bij het voorkomen van tienerzwangerschappen.

Ouderenmishandeling signaleren in de acute zorg

Onderzoekers van het Lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ontwikkelden samen met en voor professionals in de acute zorg praktische handvatten om ouderenmishandeling beter te leren signaleren.

Start Radicale Vernieuwing – Waardevol Onderwijs

In september gaat het onderwijsvernieuwings­project Radicale Vernieuwing - Waardevol Onderwijs (RV-WO) concreet van start bij een drietal zorgorganisaties.

Nieuw: praktijkverpleeg­kundige huisartsenzorg

Er komt een nieuwe verpleegkundige rol bij in de huisartsenzorg: praktijk­verpleegkundige huisartsenzorg (PVH).

Ambassadeurs wijkverpleegkundigen succesvol

In augustus boden 42 ‘ambassadeurs wijkverpleegkundigen’ het evaluatierapport ‘Opbrengsten vijf jaar ambassadeurs voor de wijkverpleegkundigen’ aan minister Hugo de Jonge (VWS) aan. Uit het rapport blijkt onder meer dat de ambassadeurs gegroeid zijn in leiderschap.

Cultuursensitieve ouderenzorg

Hoe lever je goede zorg aan mantelzorgers met een migratieachtergrond? Op de website Dementiezorg Voor Elkaar staan tips en filmpjes voor professionele zorgverleners.