Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Amerikaanse studenten bezoeken Leyden Academy

Eind juni verwelkomde de Leyden Academy on Vitality and Ageing 22 studenten en professionals die de verpleegkundeopleiding volgen aan Lewis University in Chicago, Illinois.

Kwaliteitsagenda geriatrische revalidatiezorg

ActiZ en Verenso gaan samen een kwaliteitsagenda ontwikkelen voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Nieuwe training voor welzijnsassistenten

Dit jaar starten in samenwerking met ROC Friese Poort ruim honderd medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) met een training tot welzijnsassistent.

Overgangsregeling verpleegkundigen vastgesteld

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft met de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over een overgangsregeling voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden.

Start Academische Leerwerkplaats Verpleegkunde in de Wijk

Op 19 juni 2019 werd het startschot gegeven voor de Academische Leerwerkplaats Verpleegkunde in de Wijk: een innovatieve leer-werkomgeving voor verpleegkundigen in de eerstelijn.

Arendje Jansen Prijs 2019

Verpleegkundige Henriëtte Markink heeft de Arendje Jansen Prijs 2019 gewonnen. Deze prijs wordt tweejaarlijks door Hogeschool Utrecht uitgereikt aan een verpleegkundige die laat zien wat het betekent om een leven lang te blijven leren.

Kennisbundel dementie

Er is een nieuwe kennisbundel verschenen met praktische tips voor zorgmedewerkers en management over het bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Grenzen aan een leven lang leren

Ondanks de vele inspanningen om een leven lang leren te bevorderen, neemt deelname aan opleidingen, cursussen en trainingen de laatste jaren niet of nauwelijks toe.

Meer - grijze - verpleegkundigen

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Bijna een kwart van de verpleegkundigen is 55-plus.

Verwachte personeelstekort minder groot

De gezamenlijke aanpak van kabinet, werkgevers en het onderwijs om het personeelstekort in de zorg terug te dringen, lijkt aan te slaan. Het verwachte tekort aan medewerkers neemt af.