Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Laat studenten ervaring opdoen met e-health

Om doelmatig gebruik van e-health te stimuleren, kunnen opleidingsinstituten studenten ervaring laten opdoen met e-health en dit onderdeel van de geboden opleiding maken.

Zie-Wijzer

Hoe kun je slechtziende en blinde ouderen zo goed mogelijk begeleiden in het dagelijks leven? Professionals die er meer van willen weten, kunnen de e-learning Zie Wijzer doen.

Meer stageplaatsen nodig

Er zijn snel maatregelen nodig om de personeelstekorten in de zorg terug te dringen. Zo moet de instroom van studenten omhoog en dienen er meer stageplaatsen te komen.

Opleidingsniveau onderwijzend personeel hbo gestegen

Tussen 2010 en 2016 is het aandeel onderwijzenden in het hbo met minimaal een masterdiploma sterk gestegen, van 63 procent naar 77 procent.

WijkLeerbedrijf in Zeist van start

Eind 2017 ging het WijkLeerbedrijf Zeist officieel van start.

SectorplanPlus

Via SectorplanPlus maakte het kabinet onlangs 30 miljoen euro vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn.

Hoe ga je om met het beroepsgeheim?

V&VN en NU’91 hebben twee handreikingen gemaakt over het omgaan met het beroepsgeheim.

Nijmeegs leerlandschap wijkverpleegkundige

In Nijmegen is een bestendig regionaal netwerk ontstaan voor het uitwisselen van actuele wijkverpleegkundige kennis.

E-learning kwetsbare ouderen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en V&VN ontwikkelden een e-learning over kwetsbare ouderen.

Studenten schrappen overbodige handelingen

Twee vierdejaars hbo-v studenten stellen voor ziekenhuis Bernhoven een de-implementatieplan op, om overbodige handelingen van verpleegkundigen in de toekomst te voorkomen.