Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Perspectief van ouderen inbrengen

Er valt nog veel te verbeteren wat betreft de bijdrage aan en deelname van ouderen in de zorg en de samenleving, aldus directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing Tineke Abma. Zij is onlangs benoemd tot Leidse hoogleraar Ouderenparticipatie.

Kansrijke zij-instroom

Waar liggen kansen op het gebied van zij-instroomtrajecten? Wat is er al bekend over wat werkt en wat niet?

Meestgebruikte palliatieve lesmaterialen

De website Palliaweb heeft een top-3 geplaatst van onderwijsmaterialen die ingezet kunnen worden voor onderwijs over palliatieve zorg, van mbo tot en met universiteit.

Nieuw leerwerktraject van drie zorgketenpartners

Onlangs is een nieuwe opleiding mbo-verpleegkundige (bbl) van Careyn, het Reinier de Graaf ziekenhuis en Albeda van start gegaan.

Leren in de ouderenzorg

Hoe kan leren en verbeteren vanzelfsprekend worden gemaakt voor medewerkers in de ouderenzorg?

Doe-agenda Werken in de Zorg

Voor de zomervakantie heeft de commissie Werken in de Zorg het advies 'Ontwikkeling van adaptieve zorgorganisaties op het gebied van personeel' aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport (MZS). Hierin ook aanbevelingen die raken aan onderwijs en opleiden.

Van voorschakeltraject naar bbl-opleiding

Vijftien woonleefassistenten volgden met succes een voorschakeltraject van het Friesland College en ouderenzorgorganisatie Meriant en maken nu de overstap naar de bbl-opleiding Maatschappelijke Verzorgende-IG plus.

Eerste afgestudeerde kinderverpleegkundige HCN (in CWZ)

Anouk d’Ancona, werkzaam in het CWZ in Nijmegen, nam recentelijk als eerste kinderverpleegkundige het diploma High Care Neonatologie (HCN) in ontvangst sinds dat diploma erkend is door het College Zorg Opleidingen.

Nieuwe directeur Verpleegkunde CHE

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) heeft een nieuwe directeur van de opleiding Verpleegkunde: Artine Westerlaken.

Nieuwe richtlijn 'Eenzaamheid onder ouderen'

Eenzaamheid komt relatief vaak voor bij ouderen. Hoe ga je ermee om? Wat moet je wel en niet doen? Een nieuwe richtlijn geeft handvatten.