Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Internetconsultatie over aanpassen Wet BIG uitgesteld

Het Ministerie van VWS heeft de internetconsultatie over het wijzigen van de Wet BIG uitgesteld tot na de zomer.

Instroom in Brabantse zorgopleidingen (mbo) daalde

Het aantal deelnemers aan het mbo binnen Zorg en Welzijn daalde fors. Dat blijkt uit een rapportage van Transvorm.

Medicatieveiligheid verpleeghuizen verbeterd

In de verpleeghuizen is de medicatieveiligheid sterk verbeterd. De medicatierisico’s zijn verkleind. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Verpleegkundestudenten ontwikkelen app

De NeedsTree-app helpt zorgbehoeftigen in de thuissituatie een ‘sociale kaart’ samen te stellen. De app werd (mede) ontwikkeld door studenten verpleegkunde.

Europees lesmateriaal voor helpenden

In het Europese project Carevolution is lesmateriaal ontwikkeld voor helpenden zorg en welzijn.

Via Facebook 66 nieuwe bbl'ers

Met een Facebookcampagne en voorlichtingsavonden wierven BrabantZorg en UWV Den Bosch in korte tijd 66 bbl-leerlingen voor de opleiding verzorgende ig.

Tips voor toepassen Beter-Laten-lijst

Niet alle zorghandelingen die verpleegkundigen verrichten hebben nut. Een wetenschappelijk onderbouwde Beter-Laten-lijst maakt duidelijk welke activiteiten achterwege kunnen blijven. Nieuwe 'tools' helpen zorgmedewerkers bij het toepassen van de lijst.

Motiverende gespreksvoering door verpleegkundigen kan beter

Onderzoek naar het gebruik van motiverende gespreksvoering door verpleegkundigen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl laat verbeterkansen zien.

Onderzoek naar taakherschikking in ouderenzorg

RadboudUMC en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen hebben, in opdracht van het Ministerie van VWS, een onderzoek uitgevoerd naar taakherschikking in de ouderenzorg.

Het schiet op met het Kwaliteitskader Wijkverpleging

Eind september is het concept van het Kwaliteitskader Wijkverpleging klaar. Het zal dan worden aangeboden aan het Zorginstituut.