Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Meer creatieve oplossingen voor stages

Er is meer flexibiliteit nodig om mbo'ers stage-ervaring te bieden. Dat stellen Actiz en acht andere werkgeversorganisaties in een open brief in het 'Algemeen Dagblad'.

Ziekteverzuim piekt

Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op 6,9 procent, het hoogste verzuimcijfer in een vierde kwartaal sinds 2002.

Omscholen vanwege corona

Door de coronacrisis gaan hele sectoren (tijdelijk) dicht. Speciaal voor professionals die vrezen hun baan (mogelijk voorgoed) kwijt te raken, ontwikkelde een aantal partners in Limburg de ZuydSwitch-trajecten.

Sectorplan hgzo

De gezondheidszorgopleidingen zo aantrekkelijk mogelijk maken en relevant houden voor de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het sectorplan 'Gezond opleiden 2021-2025'. Dit is opgesteld door het sectoraal adviescollege hoger gezondheidszorgonderwijs van de Vereniging Hogescholen.

Vernieuwde examinering herregistratie

Er is een vernieuwd examenprogramma voor verpleegkundigen die niet aan de vijfjaarlijkse werkervaringseis voldoen om geregistreerd te blijven in het BIG-register.

Vijftiende cohort MPA afgestudeerd aan HAN

Vrijdag 19 maart studeerde 56 studenten van de Master Physician Assistant (MPA) af aan HAN University of Applied Sciences. Sinds de start van de opleiding gaat het om het vijftiende cohort gediplomeerden. In totaal hebben nu meer dan 450 studenten hun MPA bij de HAN afgerond.

Mannenbroeder-borrel

Drie studenten van de opleiding tot verpleegkundige van de Hogeschool Leiden – Pim, Hjalmar en Ivo – organiseerden een online borrel voor ‘mannen-broeders’ van hun opleiding.

Digitaal scholingsplatform regio Utrecht

De samenwerkende onderwijsinstellingen in Beroepsonderwijs Utrecht starten een digitaal platform voor de regionale opleidingenmarkt, gericht op onder meer werken in de zorgsector.

Slotbijeenkomst LMNR

Op 26 februari 2021 was de afsluitende bijeenkomst van het verpleegkundige leiderschapsprogramma LMNR 2.0: 'connecting the dots, notes on nursing'.

Onderzoek naar gedifferentieerde inzet verpleegkundigen in Rijnstate

Een podcastreeks en een geschreven leergeschiedenis. Daarmee deelden RN2Blend-onderzoekers Pieterbas Lalleman, Dieke Martini en Hugo Schalkwijk de resultaten van hun onderzoek naar de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in Rijnstate.