Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Lectoraat Human-Animal Interactions

Dr. ir. Kathalijne Visser is per 1 september 2020 benoemd als lector Human-Animal Interactions bij Aeres Hogeschool Dronten. Ze focust op wat het betekent voor dieren als zij worden ingezet, onder meer voor de humane gezondheid.

Scholingsbeleid over palliatieve zorg en ACP is van belang

Voor een goede zorg rondom het levenseinde zijn kartrekkers nodig en een duidelijk organisatie- en scholingsbeleid. Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek van het Nivel, gefinancierd door ZonMw.

Subsidie voor vernieuwend onderwijs

ZonMw heeft begin oktober twee subsidieoproepen opengesteld voor het onderwijs. De subsidies zijn bedoeld voor het ontwikkelen van innovatieve vormen van onderwijs, gericht op preventie en leefstijl.

Samenwerking MBO Utrecht en Warande

Stichting Warande en MBO Utrecht bezegelden op woensdag 16 september hun intensieve samenwerking in het opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen.

Nieuwe site over Zorgstandaard Dementie

Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, introduceerde Dementiezorg voor Elkaar de website Zorgstandaarddementie.nl, met kennisdossiers gebaseerd op de nieuwe Zorgstandaard.

Opleidingseisen Basis Acute Zorg vastgesteld

CZO heeft de opleidingseisen van de Basis Acute Zorg vastgesteld. Opleidingsinstituten en zorginstellingen kunnen vanaf 24 september een erkenning aanvragen en studenten krijgen na afronding een landelijk erkend CZO-certificaat.

Oproep minister voor meer stageplaatsen

Kom met creatieve oplossingen om ook in deze moeilijke tijd toch stage- en leerwerkplekken aan te kunnen blijven bieden.

Groeiende belangstelling voor hbo-v

Opnieuw is de interesse voor de hbo-opleiding verpleegkunde toegenomen. Dit jaar meldden zich zo’n 8500 nieuwe geïnteresseerden, bijna 5 procent meer dan afgelopen jaar.

Gratis e-learning tijdens Valpreventieweek

De jaarlijkse Valpreventieweek is van 28 september t/m 4 oktober. Tot en met die week kunnen zorgprofessionals een gratis e-learning doen: ‘Verhoogd valrisico bij ouderen signaleren en inschatten’.

Groot tevredenheidsonderzoek onder mbo'ers

Begin september werden de resultaten bekend van het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten, de JOB Monitor. Maar liefst 262.000 studenten vulden de vragenlijst in, waarvan 29 procent uit de sector Zorg en Welzijn.