Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Opfrissen kennis verbeterde Meldcode

De verbeterde Meldcode huiselijk geweld -waaronder ouderenmishandeling en kindermishandeling - is sinds 1 januari van kracht. Om zoveel mogelijk professionals hiervan bewust te maken, zijn er onder meer online cursussen beschikbaar.

Symposium over hybride leren

Het Welzijn College van ROC Midden Nederland organiseert op 20 maart een symposium over hybride leren.

Leertraject noodzakelijk voor zorgprofessionals met ervaringsdeskundigheid

Ook zorgprofessionals kunnen in hun eigen werk hun ervaringsdeskundigheid inzetten. Een vereiste is wel dat ze hiertoe een opleiding volgen.

Erkende opleiding arboverpleegkundigen terug van weggeweest

Jarenlang bestond er in Nederland geen door de beroepsvereniging erkende opleiding tot arboverpleegkundige. Eind 2018 kwam hier verandering in.

Onderwijs over verward gedrag

Hoe implementeer je kennis over verward gedrag in mbo, hbo, wo en in (bij)scholing? Daarover wisselden projectleiders van dertien onderwijsprojecten ervaringen en ideeën uit op 16 januari.

Boekje bij beginnende dementie

Het boekje ‘Spreken over vergeten’ helpt zorgprofessionals en naasten om tijdig in gesprek te gaan over de wensen en voorkeuren van mensen met beginnende dementie. Professionals leren de persoon met dementie zo beter kennen.

Lijden studenten onder hoge prestatiedruk?

Op initiatief van Unicef Nederland starten de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en Stichting Alexander een onderzoek naar het welzijn van jongeren in Nederland. Jongeren zijn betrokken bij de onderzoeksopzet en -uitwerking.

Nieuw beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Er is een nieuw beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist. Daarin ligt steeds meer de nadruk op de rol van de VS als regievoerend behandelaar (regiebehandelaar).

Aanpak personeelstekorten: professionals merken geen verschil

Na een jaar vol initiatieven om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken, zien verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk helaas nog geen verbetering, zo blijkt uit een herhaalonderzoek onder bijna 17.000 leden van V&VN.

Forse instroom hbo-studenten gezondheidszorg

De instroom in de sector Gezondheidszorg is in vier jaar tijd met maar liefst 27 procent toegenomen. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.