Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Meer volwassenen kiezen voor zorgopleiding

Steeds meer gediplomeerde volwassenen keren terug naar het mbo om zich te laten bij- of omscholen. Steeds vaker ook kiezen ze voor de zorg.

Meer zorgprofessionals? Onbetaalbaar!

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden, is het nodig om nu te investeren. Maar niet in extra personeel. Dat stelt de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen, onder leiding van Wouter Bos.

Geen beroepsdifferentiatie verpleegkundigen

Half januari zijn werkgevers, werknemers en het ministerie van VWS bij elkaar geweest om te overleggen over beroeps- en functiedifferentiatie voor verpleegkundigen. Dit leverde alvast vijf punten op, waarover de partijen het eens zijn.

Meeloopstage studenten BMH

Recentelijk deden vijftien studenten van de Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) een meeloopstage op het OK-complex van ViaSana.

Uitstroom nog altijd hoog

In de zorg is de uitstroom van medewerkers nog altijd erg groot, zo blijkt uit de derde voortgangsrapportage van de Commissie Werken in de Zorg.

Op naar een toekomstbestendige Wet BIG

Minister Bruins wil in nauw overleg met het zorgveld komen tot een langetermijnvisie ten behoeve van een toekomstbestendige Wet BIG. Na de zomer wil hij de Tweede Kamer hierover informeren.

Verpleegkundige Innovatie & Positionering

De ervaringen die door UMC’s zijn opgedaan met de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen, zijn positief.

Training 'Nurses in the lead' succesvol

De leiderschapstraining ‘Nurses in the Lead’ helpt wijkverpleegkundigen de leiding te nemen bij vernieuwingen om de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen te stimuleren. Dat blijkt uit onderzoek van Zuyd Hogeschool.

Goede baankansen mbo'ers

De baankansen voor mbo’ers die zijn opgeleid voor de sector zorg en welzijn, zijn goed. Dat blijkt uit recente cijfers van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Gestegen personeelskosten

De personeelskosten van ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg zijn tussen 2015 en 2018 flink gestegen.