Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Commissie gaat vervolgopleidingen beoordelen

Minister Bruins van VWS gaat een commissie instellen om nog eens goed te kijken naar de overgangsregeling voor de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen.

Afsluiting Werkplaats Zinvolle Robotica

Hoe zet je een robot zinvol in voor de zorg voor cliënten? Dat ontdekten ruim tachtig deelnemers op de slotbijeenkomst van de Zorg voor Beter-werkplaats 'Zinvolle Robotica in de Zorg'. Binnenkort verschijnen tips en lesmateriaal online. Veel (aankomende) zorgprofessionals zijn nog niet zo thuis in de wereld van zorgrobots.

Geen verplicht Lerarenregister

Het Lerarenregister is van de baan. Onderwijsminister Slob zet er een streep doorheen. Leraren worden voorlopig dus toch niet gedwongen om hun vakbekwaamheid met diploma’s en bijscholing aan te tonen.

Gelijke kansen op de stagemarkt

Wat kunnen docenten doen om stagediscriminatie te verminderen? Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft in samenwerking met de MBO Raad tips geformuleerd die toepasbaar zijn binnen het mbo.

Professionalisering van (wijk)verpleegkundigen

Om de zorg voor ouderen toekomstbestendig te maken, is verdere professionalisering van de beroepsgroep van (wijk)verpleegkundigen nodig. Ook moet er meer aandacht komen voor preventie.

Kennisbundel over informele zorg vernieuwd

Docenten van zorg- en welzijnsopleidingen mbo bereiden hun studenten voor op een goede samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers. De vernieuwde kennisbundel over informele zorg kan daarbij behulpzaam zijn.

Onderwijs over verward gedrag

Dit najaar starten dertien projecten met het verbinden van het zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein in het onderwijs voor professionals die te maken hebben met mensen met verward gedrag.

Subsidie voor vakcommunity hbo-v

Het ministerie van OCW stelt geld beschikbaar voor een jaarlijkse Stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Onlangs werd (binnen de pijler 'open leermaterialen') onder meer het project ‘Samen hbo verpleegkunde’ gehonoreerd.

Nieuw: de Wijkkliniek

Onlangs opende de Wijkkliniek in Amsterdam-Zuidoost haar deuren voor de eerste patiënten. Deze kliniek richt zich speciaal op ouderen die anders waarschijnlijk op de spoedeisende hulp zouden belanden.

Numerus fixus van de baan

Voor het collegejaar 2019-2020 laten alle hogescholen de numerus fixus voor hbo-verpleegkunde los, met uitzondering van de Hanzehogeschool. Dit in tegenstelling tot studiejaar 2018-2019; komend schooljaar hanteren de meeste hogescholen nog een instroomlimiet.