Onderwijs en Gezondheidszorg

Nieuws

Tekort aan stageplaatsen en leerbanen

Mbo-scholen verwachten een tekort van 19.261 stages en leerbanen voor het schooljaar 2020-2021. De sectoren zorg en welzijn melden veel tekorten

Hoe kun je wearables inpassen in zorgsysteem?

Hoe zorg je ervoor dat zorginstellingen de techniek gebruiken die het mogelijk maakt om bijvoorbeeld stress bij mensen met dementie te meten? Dat onderzoeken studenten en onderzoeker Manon Peters van Fontys Hogeschool.

Studenten in coronatijd

Studenten vinden dat de kwaliteit van het onderwijs tijdens de coronacrisis achteruit is gegaan.

Nieuwe directeur V&VN

Manon Vanderkaa (54) start op 1 oktober als directeur van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Nieuwe living labs

Vier Zuid-Hollandse hogescholen participeren in vier nieuwe living labs van Medical Delta.

Extra scholing nodig voor Covid19-verpleegkundigen

Om een volgende coronapiek te kunnen opvangen, is extra scholing van niet-IC-verpleegkundigen nodig.

Praten over seksualiteit lastig voor hbo-v-studenten

Met een patiënt praten over seksualiteit en intimiteit: is dat anno 2020 nog altijd een taboe onder verpleegkundestudenten? Hbo-v’er Aranka Lobbezoo (23) zocht het met haar studiegroep uit.

Toetsbekwaamheid is docentbekwaamheid

In 2013 werden twee professionaliseringstrajecten voor toetsbekwaamheid geïntroduceerd voor hbo-docenten: bke en ske. De bijbehorende leeruitkomsten – de beschrijving van wat een docent weet, doet en kan na professionalisering - zijn opgepoetst en uitgebreid.

Van uitkering naar zorgbaan

In mei zijn dertien uitkeringsgerechtigden gestart met het voortraject ter voorbereiding op de mbo-opleiding Dienstverlening zorg & welzijn niveau 2. Deze opleiding start per september 2020 bij Albeda Zorgcollege.

Kennis top 10 ouderen- en gehandicaptenzorg

Welke kennis hebben medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg naar eigen zeggen nodig om hun werk beter te kunnen doen? Vilans (Marjolein Herps) onderzocht het.