In dit nummer
maart 2022
Portretfoto (kleur) Nena van der Plas
Interview

IN GESPREK MET NENA VAN DER PAS
Opleiden in de regio nieuwe stijl

Nena van der Pas is teammanager Opleiden & Recruitment bij Hilverzorg. Zij richt zich in haar werk onder andere op het opzetten en begeleiden van een nieuwe leerafdeling bij Hilverzorg. Deze leerafdeling is een initiatief dat in 2021 is gestart om het tekort aan zorgpersoneel tegen te gaan en de uitstroom van zorgmedewerkers aan te pakken. lees verder »

Onderzoek

BACHELOR MEDISCHE HULPVERLENING
Coping rondom indrukwekkende gebeurtenissen

Sinds 2010 wordt de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) op drie Hogescholen in Nederland aangeboden. De BMH is ontwikkeld om de behoefte aan breed inzetbaar, hoogopgeleid personeel in het werkveld op te vullen. In deze copingstudie wordt gekeken naar de gebeurtenissen waar studenten van de opleiding BMH mee te maken krijgen, welke gevolgen de studenten hiervan ondervinden en wat de manier is waarop ze ermee omgaan. lees verder »

Een serious game-model als alternatief voor praktijktoetsing

De huidige pandemie leidt wereldwijd tot ongekende scenario’s. Ook onderwijsinstellingen moesten abrupt overstappen van face-to-face-lessen naar online onderwijs. Roman et al., (2022) hebben daarom de percepties van studenten Verpleegkunde onderzocht over het gebruik van een serious game om opgedane praktijkkennis te toetsen op afstand. lees verder »

Effectiviteit en kwaliteit van peer-video-feedback in zorgonderwijs

In deze systematische review werd onderzocht (1) hoe effectief peer-video-feedback in vergelijking met andere feedbackmethodes, (2) hoe de kwaliteit is, en (3) welke elementen bijdragen aan een goede implementatie. lees verder »

Portretfoto (kleur) Michaël Daniëls en Ilona Mathijsen
De ontmoeting

Hoe verloopt de implementatie van CZO Flex Level bij het MUMC+?

Ilona Mathijsen is onderwijskundige/opleidingsadviseur bij Maastricht UMC+ Academie. Michaël Daniëls is praktijkcoördinator van de IC-opleiding in het MUMC+ en overkoepelend praktijkcoördinator van de BAZ-opleiding. Beiden zijn betrokken bij de implementatie van CZO Flex Level in het ziekenhuis. lees verder »

Column

Passend onderwijs

In haar column van OenG nummer 7 schreef Marieke Schuurmans over passende zorg door zorgprofessionals op basis van shared decision making. Ze sloot haar column af met dat, naast passende zorg, het misschien ook tijd is voor passend onderwijs. Gelukkig zien we deze ontwikkelingen via maatwerktrajecten in het mbo-onderwijs wel gestalte krijgen. lees verder »

The Voice of Nursing

Op YouTube bestaat een Voice of Nursing-kanaal. Hierin worden verpleegkundigen geïnterviewd over hun passie voor het vak. Zij lichten toe waarom ze voor het vak kozen en wat hun werk zo waardevol maakt; een mooie manier om anderen te inspireren en om je stem te laten horen. lees verder »

Leerpraktijk

Elke dienst in drie keer vijf minuten zicht op je student

Albeda Zorgcollege ondersteunt de werkbegeleiders in het werkveld door het aanbieden van een tool, de WIL-key. In dit artikel beschrijven we wat de WIL-key is, waarom het werkt en hoe je het kunt inzetten in je eigen organisatie. lees verder »

Best practices

Leren door en van ervaringsverhalen in Wonder Labs

Binnen de groep kinderen met een levensduurverkortende aandoening vormt de groep kinderen met zeer ernstige meervoudige beperkingen (ZE(V)MB) een specifieke groep. Veel ouders merken dat het lastig is om vraagstukken over het leven en sterven van hun kinderen te bespreken met zorgverleners. Om bij te dragen aan openheid over deze vraagstukken zijn Wonder Labs ontwikkeld. In dit artikel beschrijven wij hoe de methode is toegepast in het onderwijs met daarbij een evaluatie door betrokken studenten, ouders en zorgverleners. lees verder »