In dit nummer
maart 2021
Portretfoto kleur Aad Oosterhof
Interview

IN GESPREK MET AAD OOSTERHOF
‘Noem het geen onderzoekende houding, maar verwondering’

Aad Oosterhof is practor van het practoraat Zorg & (Sensor) technologie bij het Drenthe College. In dit interview vertelt hij over het practoraat en waarom de Verbindingsprijs aan hem en het practoraat is toegekend. lees verder »

Opleiding

EEN KANS VOOR OPLEIDERS IN DE ZORG EN OP SCHOOL
Hoe bereiden we studenten verpleegkunde voor op ‘gemiste zorg’?

Het komt regelmatig voor dat de benodigde verpleegkundige patiëntenzorg niet wordt uitgevoerd, omdat er geen tijd voor is en voorrang moet worden gegeven aan andere taken of zorgactiviteiten. Dit wordt ‘gemiste zorg’ genoemd en door Oostveen en Vermeulen (2016) beschreven als ‘zorg die noodzakelijk is voor de patiënt, maar niet is gegeven’. lees verder »

Onderzoek

Verpleegkundige ervaringen rondom continue professionele ontwikkeling

Continu professionele ontwikkeling (CPO) door verpleegkundigen verbetert de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en tevredenheid van verpleegkundigen, en reduceert gezondheidskosten. lees verder »

Leren werken met elektronische patiëntendossiers

Tegenwoordig wordt bijna alle zorg vastgelegd in elektronische rapportages en dossiers. Om studenten verpleeg- kunde hiermee te leren werken, worden elektronische patiëntendossiers (EPD) ontwikkeld om in te zetten in het onderwijs. lees verder »

Portretfoto (kleur) Riekie Weijman (links en Michelle van Waard
De ontmoeting

Werken aan digitale vaardigheden

Riekie Weijman (links) is opleider van digicoaches voor de zorg. Michelle van Waard is digicoach bij Sint Jacob, een organisatie voor ouderenzorg in Kennemerland. Ze vertellen hoe zij allebei werken aan een grotere digitale vaardigheid van zorgmedewerkers. lees verder »

Column

Doorbraak VR door corona?

Experts roepen het al even: het succes van virtual reality (VR) laat niet lang meer op zich wachten. Toch leek een échte doorbraak lange tijd uit te blijven, in ieder geval in het onderwijs. Een wereldwijde pandemie daagt ons echter uit om anders te leren en te werken. Is dit het kantelpunt voor VR? lees verder »

Taalbegrip

Dagelijks krijg ik via de app allerlei meer of soms minder geestige plaatjes (‘mimes’) en filmpjes. Er is in deze tijden, waarin er weinig kan, een nieuwe vorm van informatie-uitwisseling ontstaan in de categorie ‘gedeeld leed is half leed’. lees verder »

Best practices

IMPLEMENTATIE GESTART
Goede palliatieve zorg begint bij onderwijsoptimalisatie

In een wereld waarin we ouder worden en ernstige ziektes chronisch worden, is behoud van kwaliteit van leven belangrijk. Het onderkennen van het moment van behoefte aan palliatieve zorg en de uitvoering hiervan kan en moet je als zorgprofessional leren. lees verder »

Leerpraktijk

BRUGGENBOUWER TUSSEN INTRA- EN EXTRAMURALE ZORG
De transmurale kinderverpleegkundige

In 2018 ontstonden samenwerkingsverbanden tussen organisaties om een leerroute te ontwerpen die gelijkwaardig is voor de intra- en extramurale setting. Het hoofddoel is het opleiden van een kinderverpleegkundige die optreedt als bruggenbouwer tussen zorgorganisaties voor zieke kinderen. lees verder »

Prijs

HENK RITZEN-PRIJS
‘Het beste OenG-artikel 2020’

De juryleden dr. Marieke Fix en dr. Bert van Veldhuizen kozen onder voorzitterschap van de oud-hoofdredacteur van OenG dr. Henk Ritzen uit vijf genomineerden het beste OenG-artikel van 2020. lees verder »