In dit nummer
juni 2021
Portretfoto (kleur) Famke van Lieshout
Interview

EEN GESPREK OVER HET MANIFEST VOOR DE BEROEPSIDENTITEIT
Wendbaar zijn vraagt houvast!

Jitske Gulmans, Famke van Lieshout (foto) en Ronald de Pijper zijn lid van de Onderzoeksgroep Professionele Identiteit in het initiële onderwijs. We voerden met hen een boeiend online gesprek over de vraag naar wendbare professionals met het oog op veranderende beroepen en loopbaanpaden, en de focus op flexibilisering en personalisering om de student meer regie en keuzeruimte in het onderwijs te bieden. lees verder »

Onderzoek

Ervaringsleren voor zorgprofessionals en studenten

De veranderende ouderenzorg vraagt om levenslang leren. De waarde van informele leerprocessen wordt onderkend, maar nog weinig is bekend over hoe, wat en in welke mate daarmee geleerd wordt. Dit onderzoek beschrijft de bevindingen van een non-formeel, ervaringsgericht leerevent waaraan zorgmedewerkers en studenten deelnamen. lees verder »

Introduceer interprofessioneel samenwerken vroeg

Samenwerking tussen disciplines leidt tot grotere tevredenheid bij patiënten, de verschillende individuele zorgverleners en bevordert de gezondheid. Doel van de studie is het in kaart brengen van het beeld dat en de verwachtingen die beginnende studenten hebben van hun eigen beroep (professionele identificatie) en dat van andere disciplines (professionele socialisatie). lees verder »

Train verpleegkundigen in zorg op afstand

De grootschalige inzet van zorg op afstand door verpleegkundigen, telehealth, kent allerlei barrières. Een daarvan is dat verpleegkundigen hierin geen onderwijs kregen toen zij werden opgeleid. Onderwijs of training wordt vaak aanbevolen als oplossing om deze barrière te doorbreken, maar de effectiviteit hiervan is zelden onderzocht. Deze studie onderzoekt het effect van zo’n training. lees verder »

Foto (kleur) Gert-Jan en Clark voor rode bus 'Our House on Wheels'
De ontmoeting

Zorgtechnologie verweven in de opleiding

Docentonderzoekers Gert-Jan Jacobs en Clark Nowack willen zorgprofessionals bewuster maken van de mogelijkheden van technologie in de zorg. lees verder »

Column

Doen

‘Een jaar in lockdown’, kopte de krant op 15 maart. ‘Hoe heeft corona ons (blijvend) veranderd?’ Ik zie dingen die ik anders nooit gezien zou hebben. Het fenomenale uitzicht vanuit mijn werkkamer bijvoorbeeld. lees verder »

Pesten

‘Veel agressie en pestgedrag tussen medewerkers UMC’s.’ Wat? Ik lees de kop van een berichtje nog een keer. Het staat er echt. Dit keer geen agressie door patiënten of familieleden, maar door je directe collega’s of leidinggevende. lees verder »

Best practices

Aanleren en toetsen van klinisch-redeneervaardigheden via scripts

Hoe kun je studenten Verpleegkunde ondersteunen bij het aanleren van klinisch-redeneervaardigheden en hoe toets je dat vervolgens? Bij de bachelor Verpleegkunde van Hogeschool Utrecht (HU) gebruiken we daarvoor de Script Concordance Test (SCT). lees verder »

Samenwerken in interdisciplinaire en multilevel-leerwerkplaatsen

Sinds februari 2020 werken diverse onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en andere geïnteresseerden uit de regio Arnhem-Nijmegen samen in ‘OpenEd Leerwerkplaatsen’. In de leerwerkplaatsen werken docenten, studenten, zorgvragers en ontwikkelaars gezamenlijk aan actuele en relevante vragen rondom de invloed van technologie in het zorg- en welzijnsdomein. lees verder »