Interview

In gesprek met Marian Adriaansen
‘Verpleegkundig leiderschap is wat anders dan goed je beroep uitoefenen’

‘Verpleegkundig leiderschap is wat anders dan goed je beroep uitoefenen’

Op donderdag 16 juni 2022 ging Marian Adriaansen, lector innovatie in de Care bij de HAN, met pensioen. Marian heeft een diverse en uitgebreide loopbaan gekend in uiteenlopende functies als verpleegkundige, docent, afdelingsdirecteur, onderzoeker en lector. Binnen haar werk richtte zij zich op thema’s als zorgtechnologie, leiderschap en communicatie. Zij is auteur van diverse boeken zoals Leiderschapsontwikkeling van verpleegkundigen, Elementaire sociale vaardigheden en Bevorderen van gezondheid en gezond gedrag. Daarnaast is Marian hoofdredacteur van het magazine TvZ. Tijd voor een interview waarin we terug- én vooruitkijken.

‘Technologie gaat onze zorg deels vervangen, dus laten we ophouden te zeggen dat technologie extra is’