Onderzoek

De transitie van zorgprofessional naar docent

De transitie van zorgprofessional naar docent

De transitie van zorgprofessional naar docent verloopt voor velen niet zonder slag of stoot. In deze literatuurstudie werd onderzocht welke veranderingen in rollen en identiteit ervaren worden en wat bevorderende en belemmerende factoren zijn voor een succesvolle transitie.

  1. Lee, S. L., Rees, C. E., O’Brien, B. C., & Palermo, C. (2022). Identities and roles through clinician-educator transitions: A systematic narrative review. Nurse Education Today, 118, 105512.