Best practices

EEN ONTDEKKINGSREIS ZONDER BLAUWDRUK
Praktische wijsheid leidraad bij Experimenteerhuis

Praktische wijsheid leidraad bij Experimenteerhuis

‘Tachtig procent van de projecten in de zorg mislukt’, meent Patrick Landsman, directeur van Mobile Care. Toch deed hij mee aan het Experimenteerhuis zorgtechnologie Zoetermeer. Een project waarin studenten van mboRijnland zorgmedewerkers en mantelzorgers informeren over zorgtechnologie. Dit project slaagt wel. ‘Omdat we niet vanuit een blauwdruk werken,’ aldus Landsman. Vierstroom thuiszorg, mboRijnland en Mobile Care zijn samen op ontdekkingstocht gegaan. ‘We geven elkaar de ruimte om niet altijd precies te weten wat het einddoel is. Zoekend leren we. Met en van elkaar. En zo bereiken we meer dan we vooraf hadden gedacht. Deze werkwijze kopieer ik met andere zorginstellingen.’

‘Ik zou zaken soms heel anders hebben aangepakt, maar ik vertrouwde op de inzichten van de studenten, op hun leerproces’