Leerpraktijk

INTER-ACTIE
Kolomoverstijgend interprofessioneel werkplekleren

Kolomoverstijgend interprofessioneel werkplekleren

In de gezondheidszorg is goede interprofessionele samenwerking belangrijk als middel om optimale zorg te bieden die voldoet aan de behoefte van de individuele cliënt. Werkplekleren geeft een ideale setting om deze samenwerkingscompetenties te leren. Verschillende zorgorganisaties in Zuid-Limburg bieden daarom het kolomoverstijgend programma INTER-ACTIE aan: tijdens hun stage leren wo, hbo- en mbo-studenten van verschillende zorgdisciplines van, over en met elkaar. In drie bijeenkomsten en een meeloopmoment maken deze studenten kennis met elkaars werk, oefenen ze met een interprofessioneel teamoverleg en denken ze samen na over kwaliteitsverbetering van de zorg. In het programma is expliciet aandacht voor reflectie en feedback.

‘Zorg dat alle zorgprofessionals, maar vooral de stagebegeleiders, goed op de hoogte zijn over het waarom, de waarde en de invulling van het programma’

Referenties