Best practices

Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk: doel en werkwijze

Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk: doel en werkwijze

In september 2019 is de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk (AWV) gestart. Dit is een samenwerkingsverband met zes partners in de eerste lijn binnen de regio Utrecht: Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), het Julius Centrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Hogeschool Utrecht (HU), Careyn, AxionContinu en De Rijnhoven. Het doel van de werkplaats is het optimaliseren van de kwaliteit van zorg door middel van onderzoek, onderwijs en zorginnovatie en het ontwikkelen van een uitdagende, lerende en innoverende omgeving waar (toekomstige) verpleegkundigen willen werken. Dit artikel beschrijft de opzet van de AWV. Hierbij wordt ingegaan op de aanleiding, op welke thema’s er zorginnovatie en onderzoek plaatsvindt, hoe het onderwijs eruitziet, en tot slot wat uitdagingen en kansen zijn voor de toekomst.

Florence Nightingale: ‘Let us never consider ourselfs finished nurses, we must be learning all of our lives’

Referenties