Onderzoek

Veranderende zoekwoorden tonen trends

Veranderende zoekwoorden tonen trends

De verschuiving van een meer ziektegerichte naar een mensgerichte holistische visie, heeft gevolgen voor de taken en rollen van de verpleegkundige in de praktijk en de inhoud van de curricula van de opleiding verpleegkunde. Om inzicht te krijgen in deze veranderingen en de ontwikkeling van trends in het verpleegkundig onderwijs te voorspellen, is in deze studie een co-woord, cluster- en strategische diagramanalyse naar het gelijktijdig voorkomen van zoekwoorden uitgevoerd.

  • Yang, K., Wang, L., Yang, G., Jiang, X. (2021). Research hotspots and trends in nursing education from 2014 to 2020: A co-word analysis based on keywords. Journal of Advanced Nursing, 1–12. DOI: 10.1111/jan.15010