Recensies

BOEKBESPREKING
Professionaliteit in de zorg

Professionaliteit in de zorg

Bespiegelingen, casuïstiek en handvatten om te reflecteren op je professionele identiteit. In dit boek vind je een reeks artikelen die aanzet tot persoonlijke reflectie en gesprekken over professionaliteit in de zorg. Wat ‘professioneel zijn’ inhoudt, is lang niet zo eenduidig als het soms lijkt. Het gaat om meer dan feiten en boekenkennis. De keuzes die je maakt, de standpunten die je inneemt en het gedrag dat je laat zien, zijn persoonlijke keuzes en situatieafhankelijk. In dit boek worden thema’s behandeld, casuïstiek en situaties beschreven, waarin zichtbaar wordt dat het altijd een afweging is van belangen en standpunten. Het stimuleert de ontwikkeling van je eigen professionele identiteit en helpt je in het verantwoorden van keuzes naar jezelf, je collega’s en cliënten.