Onderzoek

RADICALE SOLIDARITEIT
Lonkend perspectief bij stageproblematiek

Lonkend perspectief bij stageproblematiek

Een scenario van radicale solidariteit in de regio als structurele oplossing voor de stageproblematiek bij zorgopleidingen in het mbo en hbo, waarin alle branches verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de gehele zorgketen in de regio. Vanuit de gedachte dat de zorgvrager gebaat is bij een intra- en extramuraal zorgaanbod dat op elkaar aansluit, dienen branches in de zorg ook opleidingsvraagstukken samen op te pakken. Dat is een van de uitkomsten van het onderzoek dat Research- Ned en Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) uitvoerden in opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).

‘Dit scenario vraagt ook om lef, actie en creativiteit om te vernieuwen’