Onderzoek

Werkstudent tijdens de COVID-19-pandemie

Werkstudent tijdens de COVID-19-pandemie

Tijdens de corona-pandemie zijn op veel plaatsen studenten ingezet om tekorten in de verpleging tegen te gaan. Zo ook in Spanje. Bij de European University of Madrid is een kwalitatief verkennend onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor het opleiden van verpleegkundigen tijdens de pandemie. Doel was de perspectieven van een groep laatstejaars studenten verpleegkunde op hun gemengde rol als student en (beginnend) verpleegkundige te verkennen.

  • Velarde-García, J. F., Cachón-Pérez, J. M., Rodríguez-García, M., Oliva-Fernández, O., González-Sanz, P., Espejo, M. Palacios- Cea, D. (2021). The challenges of “learning on the go”: A qualitative study of final-year Spanish nursing students incorporated to work during the first Covid-19 pandemic. Nurse education today, 103, 104942. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104942