Onderzoek

Afstuderen met authentieke beroepsproducten: de volgende stap

Afstuderen met authentieke beroepsproducten: de volgende stap

‘Wij leiden verpleegkundigen op, geen onderzoekers.’ Dit is een veelgehoorde uitspraak in het verpleegkundeonderwijs. Florence Nightingale liet echter al zien hoe onderzoek door verpleegkundigen een groot verschil kan maken voor patiënten (Nightingale, 1969). De vraag is daarom niet óf verpleegkundigen onderzoek moeten doen, maar hoe. Zeker studenten denken nog te vaak dat ze onderzoek enkel doen voor school en niet om een bijdrage te leveren in hun zorgpraktijk. Wij denken echter dat als we het afstudeeronderzoek anders organiseren en begeleiden, studenten wel degelijk kunnen ervaren dat hun onderzoek ertoe doet. Dit artikel presenteert een tweejarige pilot waarin onderzocht is wat afstudeeronderzoek met studentgroepen en onderzoekslijnen kan opleveren voor de praktijk.

Referenties

  • Dorst, K. (2015). Frame innovation: Create new thinking by design. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
  • Hiskes, A., Dikken, J., Renden, P., & Heemskerk, W. (2020). Design thinking. Onderzoeksmethode voor studenten verpleegkunde. Onderwijs en Gezondheidszorg, 44(2), 22-24.
  • Kuijt-Evers, L., Kraaijevanger, B., Renden, P., Schrevel, S., & Dikken. J. (2020). Goed voor praktijk en student. Afstuderen met authentieke beroepsproducten. Onderwijs en Gezondheidszorg, 44(4), 21-24.
  • Nightingale, F. (1969). Notes on Nursing. What it is and what it is not. New York: Dover Publications, Inc.
  • NRO (2019). Op internet: https://www.nro.nl/sites/nro/files/migrate/Kennisrotonde-publicatie-Vraagarticulatie.pdf, geraadpleegd op 21-4-2021.