Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2021, Jaargang 45, Nummer 5, pp. 20-23

Best practices

SHADOWEN ALS METHODE IN HET INTERPROFESSIONEEL OPLEIDEN
Verpleegkunde en Sociale Studies kijken door elkaars ogen

Verpleegkunde en Sociale Studies kijken door elkaars ogen

Studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Sociale Studies hebben bij elkaar in de keuken gekeken met de methodiek shadowen. Ze maakten kennis met elkaars beroepspraktijk door de ander te shadowen in zijn of haar werk. ‘Eigenlijk hebben we heel veel overeenkomsten in ons werk’, zeiden studenten Verpleegkunde en Sociale Studies.

Literatuur

  • Currie, K., Bannerman, S., Howatson, V., Macleod, F, Mayne, W., Organ, C., & Renton, S.J. (2015). Stepping in or stepping back: How first year student begin to learn about person-centred care. NurseEducation Today, 35, 239-244.
  • France, C. (2017). Evaluation design of Urban Health Centres Europe (UHCE): preventive integrated health and social care for communitydwelling older persons in five European cities. BMC Geriatrics, 17, 209.
  • McDonald, S. (2005). Studying actions in context: a qualitative shadowing method for organizational research. Qualitative Research, 5(4), 455–473.
  • Stutsky, B. & Sense Laschinger, H.K. (2014). Development and testing of a conceptual framework for interprofessional collaborative practises. Health interprofessionals practices and education. Volume 2, issue 2.
  • WHO (2010). Framework for action on interprofessional education & collaborative practise. Geneva: WHO Press.
  • Wright, A., Hawkes, G., Baker, B. & Linqvist, S.M. (2012). Reflections and unpromptes observations by healthcare students of an interprofessional shadowing visit. Journal of Interprofessional Care, 26, 305-311.
  • Zaalen, Y. van, Decker, S. & Schuman, H. (2018). Handboek interprofessioneel samenwerken in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.