Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2021, Jaargang 45, Nummer 5, pp. 26-29

Onderzoek

Opleiden voor de toekomst

Opleiden voor de toekomst

De ontwikkelingen in de zorgsector, zoals langer zelfstandig thuis wonen en het dreigende tekort aan (informele) zorgverleners, bieden kansen voor het inzetten van technologie. Dit vraagt van (toekomstige) zorgmedewerkers dat zij kunnen en willen werken met technologie. Dit onderzoek heeft als doel om inzichtelijk te maken welke behoeften betrokkenen bij het opleiden van toekomstige zorgmedewerkers hebben om hen toe te kunnen rusten voor het beroepenveld van de toekomst. Door middel van kwalitatieve interviews wordt verkend wat de verwachte veranderingen zijn in de zorg, wat dit vraagt van de toekomstige zorgmedewerkers en hoe zorgopleidingen hierop kunnen anticiperen.

‘Je moet durven, het gaan proberen, het doen, ermee gaan klooien’

Literatuur

  • Den Ouden, M., Groeneveld, S., Metz, S., Sponselee, A., & Van Til, J. (2021). V-model: technologiekwalificaties van mbo- en hbo-professionals in zorg en welzijn. Onderwijs en Gezondheidszorg, 45(3), 20–23.
  • Digivaardig in de zorg. (z.d.). Achtergrond. Geraadpleegd op 8 juli 2021, van www.digivaardigindezorg.nl/home/achtergrond/
  • Groeneveld, S., & Heijblom, M. (2018). Virtual reality bij mensen met dementie. (2018). Nurse Academy O&T, (3).
  • Groeneveld, S., Os-Medendorp, H., & Den Ouden, M. (ter perse). Kunstmatige intelligentie in huis. Nurse Academy O&T.
  • Olthuis, T., Oosterbroek, A., Hudepohl, I., & Den Ouden, M. (2021). Integratie van zorgtechnologie in het zorgonderwijs: competenties van mbo-docenten. Integratie van zorgtechnologie in het zorgonderwijs: competenties van mbo-docenten, 45(1), 26–29.
  • Vilans. (2020). Digitale vaardigheden in de zorg. Utrecht, Nederland.