Column

Leren

Leren

Dit voorjaar had ik het genoegen om deel te nemen aan een aantal nationale en internationale visitatietrajecten. Ik doe dat altijd graag; het is een eer om bij een andere opleiding in de keuken te mogen kijken. Ook vind ik het leuk, omdat het je dwingt om in korte tijd een beeld te vormen van een praktijk op basis van een groot aantal bronnen. Last but not least ontmoet je
altijd veel interessante mensen.

Lees meer

CAREDUCATION, inaugurale rede prof. dr. Marieke van der Schaaf, 17 januari 2020 (https://www.uu.nl/sites/default/files/oratie_marieke_van_der_schaaf_uu_
umcu_17012020.pdf)