Redactioneel

Leren van en met elkaar

Leren van en met elkaar

In dit redactioneel neem ik het stokje over van Astrid Schat. Zij heeft ruim 8 jaar als enthousiast redactielid een belangrijke bijdrage geleverd aan vele mooie uitgaven van OenG. Dank voor je bevlogenheid Astrid! De rode draad in dit nummer is ‘leren in het werk, van en met elkaar’. In het interview geeft Maaike Endedijk suggesties om leren in het werk, dat eigenlijk vanzelf gaat, een zetje te geven. Meer benutten van elkaar als ‘bron’ is daar een mooi voorbeeld van.