Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2021, Jaargang 45, Nummer 5, pp. 12-15

Interview

IN GESPREK MET MAAIKE ENDEDIJK
Hoe kunnen we werkplekleren een zetje geven?

Hoe kunnen we werkplekleren een zetje geven?

Maaike Endedijk is adjunct-hoogleraar op het gebied van professioneel leren en technologie en voorzitter van de vakgroep Onderwijskunde bij Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op zelfsturend leren op de werkplek. We kennen Maaike van een eerder interview voor OenG over de zin en onzin van 70:20:10 voor leren in de zorg (jaargang 2018, nummer 1). Deze keer praten we met haar over werkplekleren.

‘Hoe mensen leren is deels een cognitief proces, maar met name een proces van identiteitsvorming, erbij horen, een gedeeld doel hebben’