Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2021, Jaargang 45, Nummer 5, pp. 16-19

Leerpraktijk

HEEL SILVEREIN-SANTVOORDE LEERT!
Hoe het leren van studenten een hele locatie in beweging zet

Hoe het leren van studenten een hele locatie in beweging zet

MBO Amersfoort en Lyvore (nu Silverein) zijn in 2019 op locatie Santvoorde in Baarn een leerhuis gestart waar BOL-studenten VIG en vanaf 2020/2021 ook Helpende Zorg & Welzijn, Medewerker Maatschappelijke Zorg 3 en studenten Verpleegkunde door middel van een praktijkgestuurde leerroute opgeleid worden. De leerroute is opgebouwd uit vier thema’s die jaarlijks terugkeren. Naast het opleiden van studenten wilde Santvoorde ook de vaste collega’s betrekken bij het leerhuis zodat de hele locatie bezig is met het thema en er samen geleerd wordt. ‘Heel Santvoorde leert’ bestond uit wekelijkse koffiebijeenkomsten waarin collega’s-in-opleiding samen met collega’s actief aan de slag gingen met vraagstukken die te maken hebben met het verlenen van goede zorg.

‘Waar bij aanvang van het leerhuis ambivalentie was over de student ontstond er waardering en respect’

Literatuur

De werkwijze voor het ophalen van de thema’s is geïnspireerd op de Praktijkgestuurde Leerroute in Rotterdam (OenG, jaargang 43, nummer 5, pagina 8-9).