Column

Pesten

Pesten

‘Veel agressie en pestgedrag tussen medewerkers UMC’s.’ Wat? Ik lees de kop van een berichtje nog een keer. Het staat er echt. Dit keer geen agressie door patiënten of familieleden, maar door je directe collega’s of leidinggevende. Het blijkt dat ruim een derde van de zorgmedewerkers in de UMC’s het afgelopen jaar te maken heeft gehad met agressie of pesten door collega’s en leidinggevenden.

‘Als je elkaar niet “voelt” dan is de drempel om te pesten lager’

Referentie

  • Agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer, rapportage totale sector zorg en welzijn, PGGM/Ipsos, maart 2021.