Best practices

V-model: technologiekwalificaties van mbo- en hbo-professionals in zorg en welzijn

V-model: technologiekwalificaties van mbo- en hbo-professionals in zorg en welzijn

Technologie wordt gezien als een van de middelen om ook in de toekomst persoonlijke, effectieve en efficiënte zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Om dit te realiseren, zijn de kwalificaties van (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals een belangrijke sleutel tot succes. In dit artikel wordt een kwalificatiemodel beschreven waarin onderscheid wordt gemaakt tussen basis- en verdiepende kwalificaties die (toekomstige) professionals moeten bezitten om de potenties van technologie ten volle te kunnen benutten.

Literatuur

  • Health Holland (2019). Kennis- en innovatieagenda Gezondheid & Zorg. Vitaal functionerende burgers in een gezonde economie. Den Haag: Health Holland.
  • Heijblom, M., Beijer, J., Dijk, M. van de & Keune, M. (2015). Technologie in het Saxion HBO-verpleegkundeonderwijs. Deventer/Enschede: Saxion, Academie Gezondheidszorg.
  • Olthuis, T., Oosterbroek, A.R., Hudepohl, I., & Ouden, M. den (2021). Integratie van zorgtechnologie in het zorgonderwijs: competenties van mbo­docenten. OenG, 45 , 26­29.
  • Houwelingen, T. van, Moerman, A., Kort, H., & Cate, O. ten (2015). Verpleegkundige eHealth-taken en daarvoor benodigde competenties. Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening
  • Zantvoord, J. (2020). Eindrapport onderzoek Digitale Vaardigheden. Utrecht: Utrechtzorg.