Onderzoek

Studenten en patiënten over student-patiëntrelaties

Studenten en patiënten over student-patiëntrelaties

Een goede relatie tussen de patiënt en de zorgprofessional levert een positieve bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van de patiënt. Binnen het onderwijs is er veel aandacht voor het patiëntperspectief en nemen patiënten deel aan het onderwijs. Aangetoond is dat studenten en patiënten het waarderen als er sprake is van wederzijds leren in de relatie. Maar ook is bekend dat verpleegkundigen, verpleegkundestudenten en patiënten niet op dezelfde manier kijken naar de verpleegkundige-patiëntrelatie. Vandaar de volgende onderzoeksvragen: 1. Hoe congruent zijn de opvattingen van verpleegkundestudenten en patiënten over de student-patiëntrelatie? 2. Welke factoren bepalen de overeenstemming tussen de opvattingen van verpleegkundestudenten en patiënten ten aanzien van hun relatie?

Literatuur

  • Suikkala, A., Koskinen, S., Katajisto, J., Leino­Kilpi, H.(2021). Congruence between nursing students’ and patients’ views of student­patient relationships. Advances in Health Science Education (26), 79­115.