Onderzoek

Storytelling als leerstrategie voor reflectie tijdens stages

Storytelling als leerstrategie voor reflectie tijdens stages

Met storytelling wordt een verhaal verteld, gericht op het teweegbrengen van beleving en betekenis, waarbij persoonlijke en professionele reflectie worden gestimuleerd. De ervaringen van verpleegkundestudenten tijdens hun stages zijn vaak complex. Hierdoor kunnen studenten niet alleen voordeel hebben bij een cognitieve benadering, maar ook bij een creatieve reflectie. Deze literatuurstudie benadrukt de waarde van storytelling als creatieve strategie om de reflectie van studenten tijdens de stage te bevorderen.

Literatuur 

  • Timpani, S., Sweet, L., & Sivertsen, N. (2021). Storytelling: One arts-based learning strategy to reflect on clinical placement. An integrative review. Nurse Education in Practice, 52, 103005.