Leerpraktijk

Opleiden in de gehandicaptenzorg start bij de vraag van de cliënt

Opleiden in de gehandicaptenzorg start bij de vraag van de cliënt

De gehandicaptenzorg ontwikkelt zich, de maatschappelijke context verandert en de kenmerken van de cliëntenpopulatie wijzigt. Er is een toename van het aantal licht verstandelijk beperkten in de gehandicaptenzorg, er is sprake van vergrijzing en we zien over het algemeen genomen een toename van de zwaardere en complexe zorg. Steeds vaker krijgen cliënten de hoogste zorgindicatie. Deze trends zorgen ervoor dat zorgprofessionals voor nieuwe uitdagingen komen te staan, bijvoorbeeld complexere zorgvragen, middelengebruik door cliënten en de uitdagingen die sociale media met zich meebrengen. Daarnaast vraagt de omgang met de steeds groter wordende groep ouderen met bijbehorende ouderdomsverschijnselen extra aandacht.

‘Praktijkgestuurd leren is verbinden’