Leerpraktijk

Bruggenbouwer tussen intra- en extramurale zorg
De transmurale kinderverpleegkundige

De transmurale kinderverpleegkundige

Verpleegkundigen die zich in de dagelijkse beroepspraktijk bezighouden met de zorg voor zieke kinderen volgen in Nederland na de initiële mbo- of hbo-opleiding een specialistische vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige. Deze kinderverpleegkundigen in opleiding zijn werkzaam in de intra- en extramurale setting, waarbij de theoretische leerweg voor beide settings overeenkomt, maar de praktische leerweg niet. In 2018 ontstonden samenwerkingsverbanden tussen organisaties om een leerroute te ontwerpen die gelijkwaardig
is voor de intra- en extramurale setting. Het hoofddoel is het opleiden van een kinderverpleegkundige die optreedt als bruggenbouwer tussen zorgorganisaties voor zieke kinderen. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg voor deze complexe doelgroep in de keten verbeterd. Een van de vraagstellingen die hieruit voortvloeien, is of deze leerroute de samenwerking tussen de intra- en extramurale setting zal verbeteren.

Literatuur

Meer weten?

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via opleiding@kinderthuiszorg.nl.