Recensies

BOEKBESPREKING
Ruimte in regels
een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

Ruimte in regels

In dit boekje, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en samengesteld met andere partijen, kun je op zoek naar de ruimte in de regels in het mbo. Deze uitgave uit 2020 is specifiek voor het volwassen onderwijs in het kader van LLO (leven lang ontwikkelen). Met volwassenen worden de mensen bedoeld die niet aan het fulltime onderwijs deelnemen, maar al werk hebben of op zoek zijn naar werk.