Redactioneel

Frisse start

Frisse start

Het eerste nummer in dit nieuwe jaar, tijd voor vernieuwing. De vormgeving is aangepast en opgefrist en we besteden het komende jaar in verschillende rubrieken specifiek aandacht aan de thema’s ‘zorgtechnologie’ en ‘toetsing’.