Leerpraktijk

Evidence-based practice binnen de mbo-verpleegkundige opleiding

Evidence-based practice binnen de mbo-verpleegkundige opleiding

Nu het nieuwe kwalificatiedossier (2020) voor de opleiding mbo-verpleegkundige is vastgesteld, wordt duidelijk dat er ook een rol is weggelegd voor evidence-based practice (EBP) binnen de mbo-verpleegkunde opleidingen. EBP had al een prominente plaats binnen het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor 2020, vanwaaruit de CanMEDS-rol 'Reflective professional' studenten worden opgeleid die kennisnemen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en deze waar mogelijk toepassen in de beroepspraktijk. Deze rol is nu ook opgenomen binnen de herziene versie van het kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige. Binnen deze rol werkt de student aan de professionele ontwikkeling van zowel zichzelf als collega's, beschikt ze over kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het vertalen van de laatste ontwikkelingen naar haar werkuitvoering en die van haar collega's, en neemt ze deel aan EBP-onderzoek.

Literatuur

  • Dobber, M., Zwart, R., Tanis, M., & van Oers, B. (2017). Literature review: The role of the teacher in inquiry-based education. Educational Research Review, 22 , 194-214.
  • Kuiper, C., & Verhoef, J., Munten, G., (2016). Evidence-based practice voor verpleegkundigen (4de editie). Den Haag: Boom Lemma.
  • Oh, E.G., & Yang, Y.L.(2019). Evidence-based nursing education for undergraduate students: A preliminary experimental study. Nurse Education in Practice, 38 , 45-51.
  • Scholten, R., Offringa, M., & Assendelft, W. (2013). Inleiding in evidence-based medicine: Klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal (Dutch Edition) (4th ed. 2014 editie). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  • Thijs, A., Fisser, P., & Hoeven, M. van der (2014). 21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs. Enschede: SLO.