Onderzoek

Patiëntsimulaties met telezorg ingezet en onderzocht

Patiëntsimulaties met telezorg ingezet en onderzocht

In de opleidingen tot verpleegkundige werkte men binnen de School of Nursing van de University of North Carolina al langere tijd met simulaties. Daarvoor werden altijd drie manieren los van elkaar gebruikt: gestandaardiseerde patiënt (SP)-, multi-patiënten interprofessionele simulaties. In dit onderzoek hebben ze de drie vormen van simulatie samengebracht in combinatie met de inzet van telehealth (livevideoverbinding tussen deelnemers aan de simulatie). In een fenomenologische kwalitatieve studie is onderzocht welk effect dit heeft op de inter- en intraprofessionele samenwerking.

Referentie

  • Powers, K., Nuestrop, W., Thomas, C., Saine, A., Sossoman, L. B., Ferrante-Fusilli, et al. (2020). Baccalaureate nursing students’ experiences with multi-patient, standardized patient simulations using telehealth to collaborate. Journal of Professional Nursing 36, 292-300.