Onderzoek

Het effect van flipped classroom op leeruitkomsten

Het effect van <i>flipped classroom</i> op leeruitkomsten

Veel werkgevers in Taiwan geven aan dat recent afgestudeerde verpleegkundigen onvoldoende competent zijn om de dagelijkse zorg uit te voeren. De zorg wordt ook steeds complexer. Dit was aanleiding om het curriculum kritisch te herzien en nieuwe onderwijsmethoden te implementeren. Een steeds populairdere onderwijsmethode om de betrokkenheid van studenten bij hun leerproces te vergroten, is flipped classroom. Hierbij bereiden studenten zich thuis voor (in plaats van een traditionele instructie en uitleg in de klas), gaan vervolgens in de klas actief aan de slag en worden nadien getoetst. Deze studie onderzoekt onder 485 studenten van een bacheloropleiding verpleegkunde het effect van een flipped-classroom-methodiek op de leeruitkomsten.

Referentie

  • Fan, J.-Y., Tseng, Y.-J., Chao, L.-F., Chen, S.-L., & Jane, S.-W. (2020). Learning outcomes of a flipped classroom teaching approach in an adult-health nursing course: a quasi-experimental study. BMC Medical Education, 20(1), 317.