Best practices

EEN DESIGN-BASED BENADERING VOOR DE ONTWIKKELING VAN ONDERWIJSMATERIAAL
Gebruik van een 360 gradenvideo: een realistische ervaring van wijkverpleging?

Gebruik van een 360 gradenvideo: een realistische ervaring van wijkverpleging?

Het aantal ouderen groeit. Zij wonen langer thuis, waardoor de wijkverpleging zal moeten uitbreiden. Het is daarom van belang dat in gezondheidsonderwijs aandacht wordt besteed aan wijkverpleging. Niet alleen verplegend en verzorgend personeel, maar ook beleidsmakers (gezondheidswetenschappers) moeten weten hoe in de wijkverpleging gewerkt wordt. Om een levensechte situatie te ervaren, is vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) in samenwerking met MeanderGroep Zuid-Limburg een 360 gradenvideo over wijkverpleging door twee universitaire (hoofd-) docenten van Maastricht University gemaakt. In dit artikel wordt de ontwikkeling van dit onderwijsmateriaal beschreven met daarbij een evaluatie onder deeltijd-hbo-v-studenten van Zuyd Hogeschool in Heerlen. De evaluatie onder de bachelorstudenten van Maastricht University wordt buiten beschouwing gelaten.

‘Zit het 360 gradenaspect niet in de video, dan kun je beter een 2D-video maken’

Literatuur